5 mẹo giúp bạn lựa chọn mục tiêu khảo sát đúng đắn

Nếu muốn tạo một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến, trước tiên bạn phải hiểu đối tượng mục tiêu của bạn là ai. Đâu là những đối tượng mà bạn muốn hướng đến. Có năm lời khuyên để làm theo, mà sẽ đảm bảo bạn có được đúng đối tượng để trả lời câu hỏi khảo sát trực tuyến của bạn.

1 – Tại sao bạn lại nghiên cứu?
Trước hết, bạn cần phải hiểu những gì bạn đang cố gắng để đạt được. Bạn có muốn bán một sản phẩm, nâng cao nhận thức hoặc kêu gọi mọi người hành động chẳng hạn? Một khi bạn biết những gì bạn muốn làm, nó trở nên dễ dàng hơn để lọc một đối tượng mục tiêu đạt kết quả cụ thể hơn.

2 - Sử dụng nghiên cứu thị trường hiện có
Xác định đối tượng cho một câu hỏi khảo sát trực tuyến không chỉ là về nhân khẩu học. Nó thường là không đơn giản như nói rằng bạn chỉ tìm kiếm phụ nữ trong một độ tuổi cụ thể. Những gì bạn đang tìm kiếm là có người quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Đối với điều này, bạn có thể sử dụng nghiên cứu thị trường hiện có, mà sẽ giúp bạn xác định đúng người.

3 - Hãy chọn lọc
Chất lượng hơn là số lượng là những gì bạn muốn đạt được thông qua một câu hỏi khảo sát trực tuyến. Điều này có nghĩa rằng bạn phải thực hiện cắt giảm trong số người được hỏi của bạn, do đó bạn chỉ còn lại những người phù hợp với bạn. Đồng thời, điều này có nghĩa là bạn chỉ phải quảng cáo câu hỏi của bạn ở vị trí cụ thể.

4 - Có một kế hoạch B
Bạn nên luôn luôn có một kế hoạch B. Nếu bạn đã thực hiện nghiên cứu của bạn và đưa ra một cách tiếp thị, chỉ để sau đó tìm thấy bạn không nhận được số lượng kết quả dự kiến , bạn phải triển khai kế hoạch B và bắt đầu ở nơi khác.

5 - Đo những gì bạn làm
Một cuộc khảo sát trực tuyến phải được xem như một quả bóng hoặc hình tròn. Nó có phải là một bắt đầu và kết thúc khi nó bắt đầu lăn. Do đó, bạn phải giao tiếp với người trả lời về những gì đã xảy ra trong các điều khoản của các kết quả. Chỉ cho họ những hành động giúp họ hoàn thành các câu hỏi.