Bao nhiêu người thực hiện khảo sát của tôi?

Khi bạn hỏi 'Tôi cần bao nhiêu người trả lời khảo sát?'. Cái thực sự bạn đang hỏi là, 'Mẫu của tôi cần phải lớn như thế nào để ước lượng chính xác quần thể (population) của tôi?' Những khái niệm rất phức tạp, vì vậy chúng tôi đã chia ra thành 5 bước, cho phép bạn dễ dàng tính toán cỡ mẫu lý tưởng của bạn và đảm bảo độ chính xác trong các kết quả khảo sát của bạn.

5 bước để đảm bảo mẫu của bạn ước lượng chính xác quần thể của bạn:

BƯỚC 1: Quần thể của bạn là gì?

Quần thể có nghĩa là toàn bộ tập hợp của những người bạn muốn tìm hiểu (mẫu của bạn có được từ những người thuộc quần thể này tham gia khảo sát của bạn).

Ví dụ, nếu bạn muốn hiểu thị trường nước ngọt của bạn ở Đà Nẵng là như thế nào, quần thể của bạn sẽ là cư dân của thành phố Đà Nẵng. Nếu bạn đang cố gắng để hiểu những người làm việc trong công ty nước ngọt muốn số ngày nghỉ du lịch là bao nhiêu, quần thể của bạn sẽ là nhân viên của công ty nước ngọt của bạn.

 Khi bạn biết quần thể của bạn là gì, tìm xem có khoảng bao nhiêu người tạo nên quần thể đó. Ví dụ, khoảng 1 triệu người sống ở Đà Nẵng và chúng tôi đoán rằng công ty nước ngọt của bạn có ít nhân viên hơn.

Thu được số của bạn? Được rồi sau đó hãy tiếp tục...

BƯỚC 2: Bạn cần độ chính xác như thế nào?

Hãy nghĩ rằng bước này như một đánh giá về mức độ rủi ro, bạn sẽ phải chấp nhận mất đi một số câu trả lời bạn thu được từ khảo sát vì thực tế rằng bạn không khảo sát toàn bộ quần thể của bạn. Vì vậy, đây là hai câu hỏi để trả lời:

1. Bạn cần các câu trả lời phản ánh các quan điểm của quần thể của bạn có mức độ chắc chắn như thế nào?

Đây là biên độ lỗi (hay sai số) của bạn. Vì vậy, ví dụ nếu 90% số mẫu của bạn thích nước ngọt vị táo. Biên độ lỗi 5% sẽ thêm 5% trên cả hai phía của con số đó, có nghĩa là thực sự 85-95% mẫu bạn thích nước ngọt vị táo. 5% thường được sử dụng chung nhất là sai số, nhưng bạn có thể muốn bất cứ nơi nào từ 1-10% đối với một biên độ lỗi tùy thuộc vào cuộc khảo sát. Tăng biên độ của lỗi trên 10% là không nên.

2. Bạn cần độ chính xác các mẫu trong quần thể của bạn chắc chắn như thế nào?

Đây là mức độ tin cậy của bạn. Một mức độ tin cậy là khả năng các mẫu mà bạn chọn quan trọng trong các kết quả bạn nhận được. Việc tính toán thường được thực hiện theo cách sau. Nếu bạn chọn ra hơn 30 mẫu ngẫu nhiên từ quần thể của bạn, các kết quả bạn nhận được trong một mẫu sẽ có sự khác biệt đáng kể với 30 mẫu khác như thế nào? Một mức độ tin cậy 95% có nghĩa là bạn sẽ nhận được kết quả tương tự 95% theo thời gian. 95% là mức độ tin cậy thường được sử dụng, nhưng bạn có thể muốn có một mức độ tin cậy 90% hoặc 99% tùy thuộc vào cuộc khảo sát. Giảm mức độ tự tin của bạn dưới 90% là không nên.

BƯỚC 3: Tôi cần một mẫu lớn như thế nào?

Sử dụng biểu đồ dưới đây, chọn quần thể mục tiêu thích hợp, sau đó chọn biên độ lỗi để ước tính số lượng khảo sát hoàn thành mà bạn yêu cầu.

Bây giờ bạn có số của bạn từ Bước # 1 và Bước # 2 kiểm tra biểu đồ tiện dụng dưới đây để tìm hiểu mẫu mà bạn sẽ cần lớn như thế nào ...

Quần thể Biên độ lỗi (sai số) Độ tin cậy
  10% 5% 1% 90% 95% 99%
100 50 80 99 74 80 88
500 81 218 476 176 218 286
1.000 88 278 906 215 278 400
10.000 96 370 4.900 264 370 623
100.000 96 383 8.763 270 383 660
1.000.000 + 97 384 9.513 271 384 664

Lưu ý: Đây là những dự định và chỉ mang tính chất hướng dẫn thô. Ngoài ra, đối với quần thể trên 1 triệu bạn có thể muốn làm tròn lên một chút cho gần với hàng trăm.

BƯỚC 4: Mọi người sẽ phản hồi như thế nào?

Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng không phải tất cả mọi người bạn gửi bản khảo sát của bạn để sẽ thực hiện khảo sát của bạn.

Tỷ lệ phần trăm của những người thực sự thực hiện khảo sát mà họ nhận được gọi là "tỷ lệ phản hồi". Ước tính tỷ lệ phản hồi của bạn sẽ giúp bạn xác định tổng số lượng khảo sát bạn sẽ cần phải gửi ra để có được số lượng yêu cầu của các cuộc khảo sát hoàn tất.

Tỷ lệ phản hồi khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố như các mối quan hệ với đối tượng mục tiêu, độ dài, độ phức tạp, ưu đãi, và chủ đề của cuộc khảo sát. Đối với các cuộc khảo sát trực tuyến mà trong đó không có mối quan hệ trước với người nhận, tỷ lệ phản hồi từ 20-30% được coi là rất thành công. Một tỷ lệ phản hồi 10-15% là những người khách thận trọng và an toàn hơn nếu bạn chưa khảo sát quần thể của bạn trước đó.

BƯỚC 5: Vậy, Tôi gửi khảo sát cho bao nhiêu người?

Phần này là đơn giản!

Chỉ cần chia số bạn nhận được từ Bước # 3 bằng số bạn nhận được từ Bước # 4. Đó là con số tuyệt vời.

Vì vậy, ví dụ, nếu bạn cần 100 phụ nữ sử dụng dầu gội đầu để điền vào khảo sát của bạn và bạn nghĩ rằng khoảng 10% những phụ nữ sử dụng dầu gội đầu-mà bạn gửi các khảo sát để thực sự sẽ điền vào nó, sau đó bạn cần phải gửi nó đến 100 / 10% phụ nữ - 1000!

 

Tìm đúng người để thực hiện khảo sát của bạn? Sử dụng dịch vụ thực hiện khảo sát của KsvPro.

Dịch vụ thực hiện khảo sát của KsvPro có hàng triệu người tham gia khảo sát đã sẵn sàng để cung cấp câu trả lời bạn cần để đưa ra quyết định quan trọng. Mỗi người thực hiện khảo sát đã được lưu trữ thông tin với hàng trăm nhân khẩu học, lối sống, nghề nghiệp và các điểm dữ liệu địa lý, do đó bạn có thể khảo sát các nhóm chính xác để thu về các phản hồi quan trọng đối với bạn. Một dự án có thể được đưa ra và thu thập dữ liệu trong 3 ngày, toàn bộ các dữ liệu có thể được thu thập và kết quả đã sẵn sàng để phân tích - tất cả trong tài khoản của KsvPro hiện tại của bạn.

Tìm hiểu thêm »