Tổng quan các chức năng chính của SPSS

Bạn đã có một một chút hiểu biết về SPSS làm việc như thế nào, chúng ta hãy nhìn vào những gì nó có thể làm. Sau đây là một quy trình làm việc của một dự án điển hình mà SPSS có thể thực hiện

Mở các files dữ liệu – theo định dạng file của SPSS hoặc bất kỳ định dạng nào;

Sử dữ liệu – như tính tổng và trung bình các cột hoặc các hàng dữ liệu;

Tạo các bảng và các biểu đồ - bao gồm đếm các phổ biến hay các thống kê tổng hơn (nhóm) thông qua các trường hợp;

Chạy các thống kê suy diễn như ANOVA, hồi quy và phân tích hệ số;

Lưu dữ liệu và đầu ra theo nhiều định dạng file.

Bây giờ chúng ta sẽ có một cái nhìn sâu hơn về mỗi tính năng này.

Mở các file dữ liệu

SPSS có định dạng tập tin dữ liệu riêng của nó. Các định dạng tập tin khác, nó có thể mở bao gồm MS Excel, các tập tin văn bản đơn giản trong ASCII, UTF-8 hoặc bất kỳ mã hóa khác (kết quả truy vấn từ) cơ sở dữ liệu quan hệ như MS SQL Server, MySQL, và Oracle, Stata và SAS.

Mở dữ liệu trong spss

Chỉnh sửa dữ liệu

Trong nghiên cứu thực tế, dữ liệu thô thường cần một số chỉnh sửa trước khi chúng có thể được phân tích đúng. Các ví dụ điển hình là tạo ra trung bình hoặc tổng như là các biến mới, tái cấu trúc dữ liệu hoặc xóa và loại bỏ các quan sát không không mong muốn. SPSS thực hiện các nhiệm vụ với hiệu quả đáng kinh ngạc.

Để thu được những cái đã thực hiện nhanh chóng, SPSS chứa nhiều hàm số học, các hàm chuỗi, hàm ngày tháng và các thói quen có ích khác.

Các bảng và biểu đồ

Tất cả các bảng và các biểu đồ cơ bản có thể được tạo ra dễ dàng và nhanh chóng trong các ví dụ SPSS. Các ví dụ điển hình được thể hiện dưới Data Analysis. Một điểm yếu thực sự của SPSS là các biểu đồ của nó có xu hướng xấu xí và thường có một sự bố trí vụng về. Một cách tuyệt vời để khắc phục vấn đề này là phát triển và áp dụng các mẫu biểu đồ SPSS. Tuy nhiên, làm như vậy đòi hỏi bạn phải mất một số tiền.

Các bảng và biểu đồ trong spss

Thống kê suy diễn

SPSS có chứa tất cả các bài test thống kê cơ bản như t-test, chi-square-test, ANOVA và nhiều thống kê khác. Phân tích đa biến như hồi quy, phân tích hệ số và phân tích phân cụm (cluster). Một số phân tích phổ biến khác như GLM chỉ sẵn có sau khi mua và cài đặt một add-on module SPSS. Xem các phân tích và các mô-đun chúng được trình bày trong Tổng quan Tất cả các lệnh SPSS.

Thống kê suy diễn trong spss

Lưu dữ liệu và output

Dữ liệu SPSS có thể được lưu lại dưới dạng một loạt các định dạng tập tin, bao gồm cả MS Excel, văn bản đơn giản, Stata và SAS. Các tùy chọn cho output thậm chí còn phức tạp hơn: các biểu đồ thường được sao chép-dán như hình ảnh trong định dạng .png. Đối với các bảng, định dạng văn bản phong phú thường được sử dụng bởi vì nó vẫn giữ được bố cục, phông chữ và đường viền của bảng. Hơn nữa, các mục output có thể được export trong PDF, HTML, MS Word, hoặc các định dạng file phổ biến khác.