Các loại câu hỏi và phản hồi

Cách bạn lấy thông tin và loại câu hỏi khảo sát bạn hỏi đóng một vai trò lớn trong việc tạo ra một khảo sát thành công. Trước khi bắt đầu tạo câu hỏi khảo sát, hỏi chính bạn rằng bạn có ý định sử dụng các câu trả lời từ cuộc khảo sát của bạn như thế nào. Biết được mục tiêu của cuộc khảo sát và các thông tin bạn muốn thu thập sẽ hướng dẫn loại câu hỏi khảo sát để lựa chọn.

Các loại Khảo sát phổ biến

Dưới đây là một số các loại câu hỏi khảo sát thường được sử dụng nhất và chúng có thể được sử dụng để tạo ra một cuộc khảo sát tốt như thế nào. Để xem mỗi loại câu hỏi khảo sát có thể trông như thế nào, hãy ghé thăm trang các câu hỏi khảo sát mẫu.

Các câu hỏi nhiều lựa chọn

Loại câu hỏi này cho phép người thực hiện khảo sát chọn một hay nhiều tùy chọn từ một danh sách các câu trả lời mà bạn xác định. Bạn nên sử dụng câu hỏi nhiều lựa chọn khi bạn có một số cố định các tùy chọn.

Các thang đo đánh giá

Với câu hỏi thang đo đánh giá, người thực hiện khảo sát lựa chọn một giá duy nhất cho câu hỏi của bạn theo một cách đều nhau liên tục của sự lựa chọn tốt. Câu hỏi khảo sát sự hài lòng của khách hàng thường sử dụng thang Likert để đo ý kiến ​​và thái độ  khách hàng.

Câu hỏi hộp Bình luận / Tiểu luận

Câu hỏi khảo sát mở đòi hỏi người trả lời phải gõ câu trả lời của họ vào một hộp bình luận và không cung cấp các tùy chọn cài đặt trước câu trả lời cụ thể. Câu trả lời được xem riêng lẻ hoặc bằng các công cụ phân tích văn bản phức tạp.