Cắt và thu nhỏ các kết quả theo cách bạn muốn

Tập nhứng người khảo sát trả lời khảo sát của bạn như thế nào? Ví dụ, phản hồi của nam giới so với phụ nữ như thế nào? Các nhận thức thông qua một loạt các chủ đề khác nhau đối với mỗi phòng ban trong công ty của bạn như thế nào?

Ưu điểm của khảo sát trực tuyến

Các bộ lọc cho phép bạn nhìn thấy chỉ có các câu hỏi và câu trả lời đáp ứng tiêu chí của bạn.

  • Theo dõi các xu hướng toàn cầu trên tất cả các phản hồi khảo sát của bạn
  • Áp dụng nhiều bộ lọc
  • Lọc theo thuộc tính (bao gồm cả khoảng thời gian, các phản hồi đã hoàn thành so với các phản hồi hoàn thành một phần, địa chỉ email, tên, địa chỉ IP, vv) để thu hẹp kết quả của bạn
  •  Xây dựng quan điểm tùy chỉnh dựa trên các tiêu chí mà bạn chỉ định và chỉ bao gồm những câu hỏi mà bạn muốn

Một số người sẽ sử dụng các các bộ lọc như thế nào? Hãy xem một vài ví dụ dưới đây.

Đối với các cuộc khảo sát sự hài lòng của khách hàng, tìm hiểu
  • Dẫn đầu thương hiệu của bạn là ai?
  • Họ sẽ lây lan tốt về sản phẩm và dịch vụ của bạn?
  • Những gì phàn nàn về những người gièm pha?
  • Những khu vực nào họ cảm thấy bạn cần phải cải tiến?
Đối với các trường đại học khảo sát sự hài lòng của sinh viên, tìm hiểu:
  • Sinh viên trong các chương trình cụ thể cảm nhận về quyền truy cập vào tài nguyên trường đại học như thế nào?
  • Mối quan hệ giữa các phòng khoa và sự hài lòng

Bất cứ lúc nào bạn cần phải tìm hiểu sâu và cách ly các phân đoạn dữ liệu khảo sát của bạn, sử dụng bộ lọc để tiết kiệm thời gian và mở ra hiểu biết thông minh