Cửa sổ Data Editor trong SPSS

Cửa sổ Data Editor của SPSS là nơi chúng ta kiểm tra trực quan dữ liệu. Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho các bạn các thành phần chính của nó và chỉ ra một số lời khuyên và thủ thuật

Giới thiệu

Cửa sổ Data Editor của SPSS là cửa sổ chính của SPSS. Cửa sổ này luôn mở khi chúng ta chạy SPSS. Nó được nhận dạng bởi một biểu tượng màu đỏ ở góc trên bên trái của nó.

spss data editor 1

Data Editor có hai tab ở góc dưới cùng bên trái: chúng ta có thể nhấp vào Data View để kiểm tra các giá trị dữ liệu của chúng ta. Ngoài ra, Variable View hiển thị thông tin về ý nghĩa của dữ liệu, được gọi chung là các từ điển.

spss data editor

Mổ xẻ Data Editor của SPSS

Bây giờ chúng ta sẽ có một cái nhìn cận cảnh về Data Editor Window được tổ chức như thế nào. Chúng tôi đề xuất bạn download employees.sav. Nếu bạn đã cài đặt SPSS, bạn có thể mở tập tin này bằng cách nhấp đúp vào nó. Sau khi làm như vậy, bạn sẽ thấy một cái gì đó giống như hình dưới đây (chắc chắn rằng Data View được chọn). Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thông qua các thành phần của nó.

SPSS Data View

spss data view

  1. Thanh công cụ (toolbars) SPSS chứa một số công cụ tiện dụng. Một số giới hạn của họ có thể được phá vỡ bằng cách xây dựng các thanh công cụ của riêng bạn. Làm điều này là hoàn toàn đơn giản và tăng tốc độ làm việc của bạn lên rất nhiều.
  2. Cột của các ô được gọi là các biến (variable). Tên biến ("gender") được thể hiện trong các tiêu đề cột.
  3. Các hàng của các ô được gọi là các trường hợp (case). Lưu ý rằng trong SPSS, "các trường hợp" tham chiếu tới không nhiều hơn số hàng của ô và nó có thể hoặc không thể tương đương với người hoặc các đối tượng.
  4. Các nội dung ô dữ liệu được gọi là các giá trị (value).
  5. Bạn có thể kéo biểu tượng ba chấm trong lề bên phải để tách cửa sổ theo chiều dọc. Tương tự như vậy với tách cửa sổ theo chiều ngang. Tách các cửa sổ cho phép xem các trường hợp ở xa hoặc các biến cùng một lúc.
  6. Bạn có thể chuyển đổi giữa Data View  và Variable View bằng cách nhấn vào các tab ở góc dưới bên trái. Một lựa chọn nhanh hơn là sử dụng phím tắt Ctrl + t.
  7. Thanh trạng thái có thể cung cấp thông tin hữu ích về các dữ liệu như WEIGHT, FILTER, SPLIT FILE hoặc chế độ Unicode có hiệu lực.

Đây là những phần tử chính của Data View. Bây giờ chúng ta chuyển tới Variable View. Sau khi làm như vậy, cửa sổ soạn thảo dữ liệu sẽ trông hơi giống như hình dưới đây.

SPSS Variable View

spss Variable View

  1. Sau khi chọn Variable View, các biến được hiển thị như các hàng thay vì các cột. Hiện chúng ta đang nhìn thấy thông tin về các biến và giá trị của chúng ta thay vì các giá trị dữ liệu của chúng.
  2. Các cột bây giờ được mô tả các thuộc tính biến như label, name và type.
  3. Các ô chứa các giá trị thuộc tính. Ví dụ, chiều rộng của biến thứ tư last_name là 8.

Variable View - Value Labels

Xem các giá trị của biến trong spss

Value Labels cho “education_type”

Các nhãn giá trị cho chúng ta biết rằng một người với một giá trị của 1 trên education_type chỉ ra ai đó đã từng học "Luật". Tương tự, "Kinh tế" được đại diện bởi một giá trị 2, và như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển về xem dữ liệu để có cái nhìn gần gũi hơn lúc này.

Value Labels trong Data View

Lưu ý rằng các trường hợp đầu tiên trong dữ liệu của chúng ta được sinh ra vào năm 1950 và có giá trị là 1 trên education_type. Ngày kiểm tra trường hợp này, có thể bạn sẽ thấy một cái gì đó tương tự như các ảnh chụp màn hình tiếp theo.

Bây giờ hãy nhấp vào biểu tượng nhãn giá trị

 trong vùng thanh công cụ. Bây giờ bạn sẽ thấy các nhãn giá trị thay vì giá trị như hình dưới đây.

xem giá trị trong spss

Kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng ta kiểm tra hai tab của cửa sổ Data Editor. Với Data View chúng ta đã thấy các giá trị dữ liệu của chúng ta (các ô - cells), sắp xếp là các biến (cột) và các trường hợp (hàng). Sau đó chúng ta kiểm tra Variable View, nó hiển thị thông tin từ điển như ý nghĩa của các biến và các giá trị mà chúng có. Đây là những hai thành phần chính của những gì chúng ta gọi là "dữ liệu"

Bất cứ khi nào chúng ta lưu lại nội dung của cửa sổ Data Editor, chúng ta luôn luôn lưu cả các thành phần chính như là một tập tin duy nhất. Kết quả của việc làm như vậy là một tập tin dữ liệu SPSS hoặc tập tin .sav.

Các cửa sổ Data Editor của SPSS là một trong ba cửa sổ chính của SPSS. Các phần tiếp theo sẽ thảo luận về cửa sổ thứ hai, cửa sổ cú pháp SPSS.