Identify & Remarks before the match Arsenal – Manchester City | Nhận định kết quả trận đấu Arsenal – Manchester City

Arsenal and Blue Man needs 3 points at the Emirates to continue chasing "flying high" on the charts and won the Leicester City fans donate their loved merry Christmas gift in the latest match of round 17 Premier League tonight. Arsenal và Man xanh đều cần 3 điểm tại Emirates để tiếp tục bám đuổi “Bầy cáo” Leicester City trên BXH và giành tặng các CĐV thân yêu của mình món quà Giáng sinh vui vẻ ở trận cầu muộn nhất của vòng 17 Premier League đêm nay.
Please express your opinion on the results of this match with the following survey:

Hãy thể hiện quan điểm của bạn về kết quả trận đấu này với khảo sát dưới đây: