Phần mềm khảo sát trực tuyến KsvPro cải thiện doanh nghiệp của bạn

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng và các loại thu thập phản hồi khác có thể là rất quan trọng cho sự thành công của một doanh nghiệp. Đây không phải là các cuộc khảo sát toán học chính quy mà bạn nhìn thấy trong các bản tin. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng phần mềm khảo sát để thu thập thông tin quan trọng từ người dùng của bạn, khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng để cung cấp dịch vụ tốt hơn và một môi trường tương tác hơn.

Do tính chất cạnh tranh của môi trường kinh doanh hiện tại, thông tin phản hồi của khách hàng đang ngày càng quan trọng đối với giám đốc điều hành của các công ty, viện nghiên cứu, các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Giám đốc điều hành, quản lý nguồn nhân lực ra quyết định dựa trên thực tế để ra quyết định chiến lược. Nền tảng khảo sát trực tuyến đóng góp đáng kể vào những nỗ lực này.

Duy trì tốc độ với nhu cầu, KsvPro đã phát triển từ các công cụ thu thập dữ liệu đơn giản thành các giải pháp quản lý dữ liệu phức tạp. KsvPro đáp ứng được những thách thức cho một cuộc khảo sát đáng tin cậy. KsvPro cũng tự hào về khả năng báo cáo và phân tích mạnh mẽ.

Với phần mềm khảo sát trực tuyến KsvPro, bạn có thể:

    Tạo khảo sát đơn giản

 • Tạo khảo sát theo cách của bạn hoặc sử dụng một khảo sát mẫu
 • 20+ Loại câu hỏi khảo sát
 • Thêm trang, tùy chỉnh câu hỏi và xử lý logic
 • Tùy chỉnh thiết lập khảo sát

 

 

Tùy chỉnh giao diện khảo sát theo thương hiệu

 • Xem trước khảo sát trên nhiều nền tảng: desktop, laptop, ipad, iphone
 • Thay đổi giao diện dễ dàng
 • Tùy chỉnh giao diện theo thương hiệu
 • Tùy chỉnh bố cục, văn bản
 • Thay đổi, chỉnh sửa màu

 

Xuất bản khảo sát

 • Mời thực hiện khảo sát bằng một chiến dịch email
 • Chia sẻ khảo sát trên mạng xã hội
 • Chia sẻ khảo sát bằng mã QR
 • Nhúng khảo sát trên web
 • In khảo sát ra Word, PDF

 

Thu thập phản hồi

 • Thống kê tổng hợp phản hồi
 • Thống kê chi tiết các lựa chọn của người được khảo sát
 • Thống kê chi tiết về thông tin chung của người thực hiện khảo sát

 

 

   Đưa ra quyết định thông minh hơn với dữ liệu

 • Các kết quả thời gian thực
 • Phân tích văn bản
 • Báo cáo tùy chỉnh
 • Xuất dữ liệu đa dạng
 • ...