Tạo các biểu đồ và đồ thị trực quan

Xem kết quả theo thời gian thực và tạo ra các bài thuyết trình tuyệt đẹp. Từ dữ liệu phản hồi của khách hàng và sự hài lòng của nhân viên, chuyển đổi dữ liệu để làm chủ những hiểu biết và đưa ra quyết định tốt hơn.

Chia sẻ các kết quả khảo sát của bạn với những người khác mà không cho họ truy cập vào tài khoản đầy đủ của bạn. KsvPro tạo cho dữ liệu khảo sát có thể download theo nhiều định dạng khác nhau, cho phép bạn trình bày nó như một PDF hoặc dữ liệu có chiều sâu như CSV.

Xem các kết quả theo thời gian thực ngay khi các phản hồi khảo sát hoàn thành.

 • Theo dõi các xu hướng toàn cầu bằng cách xem kết quả trên tất cả các câu trả lời
 • Có được một cái nhìn gần gũi hơn bằng cách bổ sung các thông tin chi tiết của các phản hồi riêng rẽ.
 • Cắt và tỉa các kết quả của bạn và tạo ra nhiều khung nhìn dữ liệu của bạn
 • Chuyển đổi giữa các bộ lọc tùy chỉnh bằng cách sử dụng các báo cáo so sánh mạnh mẽ

Tạo bài thuyết trình trực quan tuyệt đẹp.

 • Chọn từ một loạt các biểu đồ tương tác, bao gồm pie, bar, area, line hoặc column
 • Tạo khung nhìn dữ liệu tùy chỉnh bao gồm chỉ các câu hỏi, các bảng biểu, các bộ lọc và biểu đồ mà bạn muốn
 • Sử dụng các biểu đồ pie để mô tả nhanh chóng về các phản hồi khác nhau giữa các nhóm khác nhau như thế nào
 • Sử dụng biểu đồ bar để tạo ra các so sánh; sử dụng đồ thị line để hiển thị thay đổi theo thời gian
 • Tùy chỉnh màu sắc và phông chữ để tạo theo thương hiệu

Truyền cảm hứng, cộng tác và hành động nhanh hơn.

 • Mô tả dữ liệu khảo sát với nhóm của bạn theo một định dạng rõ ràng và hấp dẫn
 • Chia sẻ dữ liệu tổng quan khảo sát.
 • Cho phép những người khác xem các kết quả và quản lý truy cập với mật khẩu bảo vệ
 • Chia sẻ hình ảnh hấp dẫn với các bên liên quan bằng cách chèn chúng vào email, bài thuyết trình
 • Post các biểu đồ và đồ thị trên Facebook và các mạng xã hội khác
 • Cho phép các phản hồi chỉ định cho mỗi địa chỉ IP
 • Tải dữ liệu theo một loạt các định dạng: CSV, Exel, SPSS hoặc PDF