Tạo khảo sát bằng cách import file word tại sao không?

Khi vào các trang web khảo sát trực tuyến thông thường, chúng ta thường quen với cách tạo ra các biểu mẫu khảo sát bằng cách chọn một mẫu khảo sát có sẵn hoặc kéo thả các loại câu hỏi. Nhưng bạn có biết KsvPro cung cấp thêm cho bạn một cách tạo khảo sát trực tuyến hoàn toàn mới bằng cách nhập một file word.

Bằng cách này, bạn chỉ cần tạo sẵn mẫu khảo sát trên file word sao cho đúng định dạng mà hệ thống KsvPro đã định nghĩa. Có một số luật định dạng/cú pháp cơ bản quan trọng bạn cần hiểu để xây dựng khảo sát của riêng bạn.

  • Mỗi phần tử (câu hỏi, văn bản mô tả, trang mới) được ngăn cách bởi ít nhất một dòng trống giữa các phần tử (bạn hình dung nó chính là khoảng cách giữa các phần tử).
  • Để bắt đầu một trang mới, thêm mã {PAGE} (lưu ý: có phân biệt chữ hoa chữ thường). Bạn cũng có thể thêm tiêu đề của trang bằng cách thêm một khoảng trống và nhập tiêu đề ngay sau mã (ví dụ: {PAGE} Tiêu đề của trang)
  • Bạn phải sử dụng Word phiên bản 2007 trở lên để hỗ trợ tiếng Việt, phiên bản Word 2003 trở xuống không hỗ trợ định dạng tiếng Việt.

Để khám phá tiện ích đặc biệt này, bạn hãy download file mẫu có chứa định dạng chuẩn để import mà KsvPro đã tạo sẵn. Tại đây

Các phần tử dùng để tạo khảo sát được chúng tôi định nghĩa một cách đơn giản, dễ hiểu với 20 loại câu hỏi phổ biến, các loại câu hỏi này được định nghĩa trong cặp ngoặc {} với tên định nghĩa là chữ cái đầu bằng tiếng Anh của loại câu hỏi.

VD:

  • Câu hỏi dạng văn bản (TextBox) thì thẻ định nghĩa là {TB}
  • Câu hỏi văn bản nhiều dòng (TextArea) thì thẻ định nghĩa là {TA}
  • Câu hỏi văn bản dạng danh sách (Textbox List) thì thẻ định nghĩa là {TL}
  • Câu hỏi danh sách thả xuống (DropDown) thì thẻ định nghĩa là {DD} ...

Các ghi chú (Comments) được định nghĩa bởi ký hiệu / * và * / các ghi chú này sẽ không được hiển thị trên khảo sát nhưng nó có tác dụng giúp người tạo khảo sát có thế trình bày một cách mạch lạc

Tiện lợi khi tạo khảo sát bằng cách này là bạn có thể copy, parse nhanh chóng các mẫu câu hỏi, do đa số mọi người thường quen với việc sử dụng word nên việc tạo ra các loại câu hỏi sẽ dễ dàng hơn.

Để tạo một khảo sát từ tài liệu Word, nhấp Tạo khảo sát trên trang chủ của bạn. Nhập tên khảo sát của bạn và lựa chọn Tạo khảo sát bằng cách import tập tin Word. Sau đó lựa chọn tập tin Word để tải lên và nhấp vào nút Tạo khảo sát

Tạo khảo sát bằng cách import file word

         Sau khi import file word thành công bạn sẽ lại tiếp tục thiêt lập các cấu hình nâng cao cho khảo sát của mình trực tiếp trên hệ thống khảo sát KsvPro như thiết lập các thuộc tính cho câu hỏi (Độ rộng ô nhập, giá trị khởi tạo, xác thực dữ liệu và các tùy chọn trả lời ...) hoặc cũng có thể chỉnh sửa giao diện thay đổi banner, bố cục văn bản, chỉnh sửa màu sắc như các khảo sát bình thường.