Thiết kế một khảo sát tốt (Phần 1)

Chìa khóa để có được dữ liệu tốt thông qua một cuộc khảo sát là phát triển một bảng hỏi khảo sát tốt. Cho dù bạn đang tiến hành các cuộc phỏng vấn hoặc gửi thư khảo sát, bạn sẽ cần phải biết làm thế nào để thiết kế một bảng hỏi khảo sát tốt.

Thiết kế một khảo sát tốt - Phần 1

Bảng hỏi khảo sát là gì?

Bảng hỏi khảo sát mô tả một tập các câu hỏi cho một chủ đề với mục đich thu về các dữ liệu phản hồi từ người thực hiện khảo sát. Nhìn bề ngoài, có vẻ như nó là một nhiệm vụ khá đơn giản để viết lên một loạt câu hỏi để thu thập thông tin, nhưng có rất nhiều sai lầm nên tránh để phát triển một bảng hỏi khảo sát tốt. Ở đây, Chúng tôi sẽ tập chung vào việc mô tả một số yếu tố quan trọng trong việc thiết kế một bảng hỏi khảo sát, sau đó làm nổi bật một số lời khuyên và thủ thuật để tạo một bảng hỏi khảo sát tốt.

Mục tiêu

Chìa khóa để phát triển một bảng hỏi khảo sát tốt là tạo cho nó ngắn gọn trong khi trong khi vẫn đảm bảo nắm bắt được tất cả các thông tin mà bạn cần. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Trước khi bắt đầu thiết kế bảng hỏi khảo sát, bạn nên phát triển một loạt các mục tiêu cho nghiên cứu và đưa ra danh sách các thông tin mà bạn đang cố gắng để nắm bắt. Đây là danh sách các mục tiêu và mục tiêu nghiên cứu sẽ là kế hoạch của bạn cho các câu hỏi khảo sát.

Bây giờ bạn biết những gì bạn đang tìm kiếm, bạn có thể bắt đầu để cấu trúc các câu hỏi mà nó sẽ giúp bạn nắm bắt được thông tin. Một khi bạn đã phát triển bảng hỏi khảo sát, bạn có thể sử dụng các mục tiêu của bạn để duyệt qua các câu hỏi và xác định xem mỗi câu hỏi có cung cấp cho bạn thông tin mà bạn cần. Bất kỳ câu hỏi mà không cung cấp các thông tin cần thiết cần được loại bỏ.

Các loại câu hỏi:

Có hai loại câu hỏi khác nhau có thể được sử dụng để thu thập thông tin. Loại thứ nhất được gọi là câu hỏi phản hồi có cấu trúc hoặc cố định và loại thứ hai được gọi là câu hỏi không có cấu trúc hoặc câu hỏi mở. Điều quan trọng là phải hiểu là khi nào và làm thế nào để sử dụng các câu hỏi khi thiết kế khảo sát của bạn.

Có cấu trúc (phản hồi cố định)

Câu hỏi có cấu trúc là những câu hỏi đưa ra cho người trả lời một tập đóng các phản hồi để lựa chọn. Câu hỏi có cấu trúc làm cho việc thu thập và phân tích dữ liệu đơn giản hơn nhiều và họ chỉ cần dành ít thời gian để trả lời. Câu hỏi có cấu trúc phù hợp nhất trong các tình huống sau đây: (1) khi bạn có một sự hiểu biết thấu đáo về phản hồi, bạn có thể phát triển các lựa chọn trả lời một cách thích hợp (2) khi bạn không cố gắng để nắm bắt những ý tưởng mới hay những suy nghĩ từ người trả lời.

Các ví dụ câu hỏi có cấu trúc

Bạn có bằng lái xe?
 Có
 Không

Môn học nào bạn yêu thích nhất ở trường?
 Toán
 Khoa học
 Tiếng anh
 Lịch sử
 Môn khác

Hàng ngày, bạn sử dụng bao nhiêu giờ để làm bài tập về nhà?
 0 đến 1 giờ
 2 đến 3 giờ
 4 đến 5 giờ
 Lớn hơn 5 giờ

Khi viết các lựa chọn trả lời cho câu hỏi có cấu trúc, bạn nên chắc chắn rằng danh sách này bao gồm tất cả các lựa mà người trả lời có thể chọn và rằng mỗi câu trả lời là duy nhất (tức là chúng không trùng nhau). Vì vậy, ví dụ, trong các câu hỏi bài tập trên, chúng ta đã liệt kê tất cả các tùy chọn trên số giờ (từ 0 đến vô cùng). Ngoài ra, bạn sẽ nhận thấy rằng chúng ta đã cẩn thận không để chồng lên tiếng khi xác định phạm vi bằng cách nói họ là "0-1 giờ" và "2-3 giờ" thay vì nói "0-1 giờ" và "1-2 giờ ".

Đôi khi, nhúng thêm cả tóm tất cả các phản hồi (chẳng hạn như "Ý kiến khác", "Không biết", "Không có ở trên", vv ...) vào cuối của một danh sách các lựa chọn trả lời sẽ giúp đảm bảo rằng các dữ liệu bạn được thu thập sẽ được chính xác. Trong trường ví dụ chủ đề trên, bạn sẽ nhận thấy rằng sự lựa chọn câu trả lời cuối cùng là "Môn khác". Từ việc lựa chọn các môn học không yêu cầu thay đổi đáng kể từ lĩnh vực này sang lĩnh vực tùy chọn "Môn khác" giúp đảm bảo rằng bạn đang đưa ra những phản hồi không phù hợp với các lĩnh vực chủ đề rộng lớn hơn đã được liệt kê, thay vì buộc người trả lời chọn một trong các các môn học khác. Tương tự như vậy, việc thêm "Không biết" vào một danh sách trả lời cho một câu hỏi mà một số người được hỏi có thể không có khả năng trả lời sẽ giúp đảm bảo bạn đang thu thập dữ liệu hợp lệ. Nói chung, bạn neen sử dụng tùy chọn "Không biết" một cách tiết kiệm. Bạn nên cố gắng để đảm bảo rằng người trả lời của bạn có khả năng trả lời phần lớn các câu hỏi trên bảng hỏi khảo sát của bạn.

Bạn cũng nên chắc chắn rằng tất cả các câu trả lời có liên quan đến câu hỏi. Phản hồi không thích hợp có thể đánh lạc hướng người trả lời trong việc thêm thông tin không cần thiết vào câu hỏi khảo sát của bạn. Hãy xem những thay đổi sau đây cho câu hỏi môn học yêu thích.

Ví dụ về một câu hỏi “tồi” với một lựa chọn trả lời không liên quan

Môn học nào bạn thích nhất ở trường?

 Toán

 Khoa học

 English

 Lịch sử

Âm nhạc

 Thực hành bóng đá

 Môn khác

Nếu chúng ta thêm một lựa chọn "thực hành bóng đá", chúng ta có thể thấy rằng thực hành bóng đá là "hoạt động" được yêu thích của một ai đó ở trường, nhưng nó không liên quan đến câu hỏi này cụ thể là "Môn học nào bạn thích nhất ở trường?"

Tính nhất quán là rất quan trọng trong việc viết ra danh sách các câu trả lời. Tất cả các câu trả lời nên tương tự nhau mà không có câu trả lời đơn nào độc lập khác với tính chất chung của các câu trả lời khác. Tính thống nhất chỉ đơn giản là giúp đảm bảo rằng bạn không phải trả lời hàng đầu cho một câu trả lời cụ thể bằng cách làm cho rằng câu trả lời khác nhau từ những người khác. Nó cũng làm cho nó dễ dàng hơn nhiều cho người trả lời để tìm ra câu trả lời có liên quan đến họ. Dưới đây là một ví dụ sử dụng các câu hỏi bài tập về nhà bạn đã thấy ở trên:

Ví dụ về một câu hỏi “tồi” với việc lựa chọn trả lời không phù hợp

Hàng ngày, bạn sử dụng bao nhiêu giờ để làm bài tập về nhà?

 0-1 giờ

 120-180 phút

 4-5 giờ

 Hơn 5 giờ

Trong ví dụ này, sự lựa chọn thứ hai là chính xác giống như những gì chúng ta đã đề cập ở trên, nhưng nó được liệt kê trong vài phút thay vì giờ làm cho nó không phù hợp với các sự lựa chọn câu trả lời khác. Bảng liệt kê các lựa chọn câu trả lời theo cách này là rất khó hiểu cho người trả lời và làm cho nó nhiều khả năng là họ sẽ cung cấp cho bạn những thông tin không chính xác.

Đôi khi bạn sẽ quan tâm đến việc thu thập ý kiến của một người về một chủ đề, môn học, sản phẩm, sự kiện, vv .... Để nắm bắt mức độ khác nhau của cảm xúc về một vấn đề, cách tốt nhất là sử dụng  câu hỏi phân loại hoặc câu hỏi đánh giá. Một câu hỏi đánh giá hỏi người trả lời mô tả mức độ mà họ cảm nhận về một chủ đề, môn học, sự kiện, vv ...  nhất định.Ví dụ:

Ví dụ về câu hỏi đánh giá

Vui lòng mô tả bạn cảm nhận về nhóm hỗ trợ KsvPro như thế nào?

  Không hài lòng         Hài lòng một phần      Hài lòng         Rất hài lòng     Cực hài lòng

             (1)                             (2)                        (3)                    (4)                   (5)

 

Câu hỏi đánh giá hỏi người phản hồi mô tả cách họ cảm nhận về một cái gì đó bằng cách so sánh nó với các mục khác trong một danh sách. Ví dụ:

Ví dụ về một Câu hỏi phân loại

Vui lòng sắp xếp những hoạt động trong ngày nghỉ cuối tuần của bạn theo thứ tự ưu tiên (bắt đầu từ 1 cho các hoạt động yêu thích của bạn)

___Đi câu cá

___Gặp gỡ bạn bè

___Nghỉ ngơi thư giãn

___Đi siêu thị

Nói chung, nếu bạn đang cố gắng để thu được ý kiến của một người trả lời về điều gì đó, tốt nhất là để họ làm một đánh giá chứ không phải là một bảng phân loại. Phân loại yêu cầu người trả lời liệt kê các phản hồi của họ trong thứ tự ưu tiên. Dạng câu hỏi này sẽ dẫn bạn đến một câu trả lời mà người phản hồi đang so sánh một điều khác hơn là đem lại cho bạn về một cảm nhận về vấn đề cụ thể bạn đang hỏi. Nhược điểm của phân loại là nếu người trả lời cảm nhận giống nhau về hai hoặc nhiều mục, họ vẫn buộc phải sắp xếp chúng vào một bảng phân loại. Các kết quả của một bảng phân loại về cơ bản cho bạn biết đó là ưa thích nhất và đó là mục ưa thích nhất trong danh sách, nhưng bạn không biết từ một bảng phân loại, người phản hồi thích hay không thích bất kỳ hoặc tất cả các mục trong danh sách.