Thiết kế một khảo sát tốt (Phần 2)

Sử dụng những câu hỏi không cấu trúc khi bạn muốn khám phá những ý tưởng mới và bạn không thực sự biết những gì mong đợi từ những người trả lời. Trong một số trường hợp, bạn có thể có một phần danh sách các lựa chọn trả lời, nhưng bạn vẫn có thể có một số nghi ngờ hoặc không chắc chắn về câu trả lời có thể khác.

Không cấu trúc (Câu hỏi mở)

Câu hỏi không cấu trúc, hoặc các câu hỏi mở, là những câu hỏi không có danh sách các lựa chọn câu trả lời để lựa chọn. Người trả lời đơn giản là được yêu cầu viết phản hồi của họ cho một câu hỏi. Dưới đây là một ví dụ:

Ví dụ về một câu hỏi không có cấu trúc

Bạn thích điều gì nhất về ứng dụng khảo sát trực tuyến KsvPro?

Sử dụng những câu hỏi không cấu trúc khi bạn muốn khám phá những ý tưởng mới và bạn không thực sự biết những gì mong đợi từ những người trả lời. Trong một số trường hợp, bạn có thể có một phần danh sách các lựa chọn trả lời, nhưng bạn vẫn có thể có một số nghi ngờ hoặc không chắc chắn về câu trả lời có thể khác. Bạn có thể tạo ra một câu hỏi có cấu trúc từng phần như sau:

Ví dụ về một câu hỏi có cấu trúc

Tại sao bạn đăng ký thành viên trong ứng dụng Ksvpro (xin vui lòng chọn một hoặc nhiều lựa chọn?

 Tôi thực sự thích KsvPro

 Công ty tôi cần một ứng dụng như KsvPro

 Tôi đang chán thực hiện các dự án trên giấy

 Tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi tạo một khảo sát tốt hơn

 Tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi thu được nhiều phản hồi khách quan hơn

 Tôi biết những người khác, những người đã đăng ký thành viên KsvPro

 Ý kiến khác 

Câu hỏi mở cho bạn có được cái nhìn sâu sắc hơn vào suy nghĩ và ý tưởng của người trả lời về một chủ đề. Như đã đề cập, các câu hỏi mở này rất hữu ích khi bạn đang cố gắng để nắm bắt những ý tưởng mới hoặc thông tin mà bạn không có cơ sở để phát triển một tập hợp bao gồm tất cả các câu trả lời có cấu trúc. Những khó khăn để sử dụng các câu hỏi mở là nó có thể được nhiều hơn và khó khăn để phân tích các dữ liệu thời gian. Nói chung, bạn nên cố gắng giảm thiểu số lượng các câu hỏi mở trong bảng hỏi khảo sát của bạn. Nếu bạn thấy mình thiết kế một bảng hỏi khảo sát, nơi phần lớn là những câu hỏi mở, bạn có thể cần phải làm nghiên cứu thăm dò nhiều hơn để có được một nền tảng tốt về kiến thức cho các chủ đề mà bạn đang nghiên cứu.

Lời khuyên để tạo ra một bảng hỏi khảo sát tốt:

Dưới đây là một số mẹo và thủ thuật để giúp bạn đảm bảo bạn đang phát triển một bảng hỏi khảo sát tốt:

• Nêu rõ ý định của bạn với các nghiên cứu.

Nhiều người do dự để trả lời câu hỏi về bản thân và ý kiến của họ. Nếu bạn đang phát triển khảo sát của bạn cho một dự án khoa học công bằng, mọi người có thể sẽ sẵn sàng để giúp đỡ nếu bạn nói rõ ý định của bạn. Ở phía trên cùng của cuộc điều tra, viết một tuyên bố ngắn giải thích lý do tại sao bạn thu thập các thông tin và trấn an người trả lời rằng thông tin là hoàn toàn vô danh. Nếu bạn cần biết chi tiết cụ thể về một người, tôn trọng sự riêng tư của họ bằng cách xác định họ như chủ đề 1, chủ đề 2, vv ...

• Bao gồm các hướng dẫn với câu hỏi khảo sát của bạn

Những cái bạn cho là rõ ràng chưa chắc đã là rõ ràng với người khác. Để đảm bảo rằng bạn thu thập kết quả khảo sát hợp lệ, hãy chắc chắn rằng bạn đã nhúng hướng dẫn về cách trả lời các câu hỏi khảo sát. Có lẽ nên có một giới thiệu ngắn các hướng dẫn ở trên cùng của bảng hỏi khảo sát và hướng dẫn bổ sung cho câu hỏi cụ thể khi cần thiết.

• Không yêu cầu những thông tin cá nhân, trừ khi bạn cần nó.

Hỏi những cá nhân để cung cấp cho bạn thông tin cá nhân hoặc riêng tư (tuổi tác, chủng tộc, mức thu nhập, vv ...) có thể kích thích một số người phản hồi và ngăn ngừa họ hoàn thành bảng hỏi khảo sát của bạn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, thông tin này là cần thiết cho việc nghiên cứu. Nếu bạn cần phải hỏi cho loại thông tin này, cách tốt nhất là đặt các câu hỏi tại phần cuối của bảng hỏi khảo sát của bạn.

• Duy trì các câu hỏi ngắn và súc tích

Các từ ngữ cho câu hỏi khảo sát nên ngắn gọn và súc tích. Mỗi câu hỏi cần được phát biểu rõ ràng để không có sự hiểu lầm về những gì đang được hỏi. Cách tốt nhất để đảm bảo các câu hỏi của bạn được diễn đạt cũng là để kiểm tra chúng bằng việc có người khác xem xét và kiểm tra khảo sát của bạn trước khi bạn phân phối khảo sát để thu thập ý kiến.

• Chỉ hỏi một câu hỏi tại một thời điểm (Câu hỏi đối xứng)

Đây là một sai lầm rất phổ biến trong bảng hỏi khảo sát và một trong đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả của dữ liệu của bạn. Khi bạn đang viết một câu hỏi, bạn phải chắc chắn rằng bạn chỉ được hỏi một câu hỏi tại một thời điểm.

Dưới đây là một ví dụ về câu hỏi đối xứng:

Câu hỏi tồi: Câu hỏi đối xứng

Các giáo viên và sinh viên và sinh viên tại trường bạn đã phản ứng như thế nào về giờ học mùa đông lùi lại 15 phút?

 Rất mong muốn

 Không mong muốn

Câu hỏi tốt

Các giáo viên tại trường bạn đã phản ứng như thế nào về giờ học mùa đông lùi lại 15 phút?

 Rất mong muốn

 Không mong muốn

Các sinh viên tại trường bạn đã phản ứng như thế nào về giờ học mùa đông lùi lại 15 phút?

 Rất mong muốn

 Không mong muốn

Bạn nhận thấy rằng các câu hỏi đối xứng hỏi về giáo viên và học sinh. Điều này có nghĩa rằng một phản hồi "hài lòng" có thể là một trong những quan điểm sau:

Các giáo viên đều hài lòng

Học sinh rất hài lòng

Giáo viên và học sinh đều hài lòng

Một câu trả lời "không hài lòng" có thể là một trong những quan điểm sau:

Giáo viên không hài lòng

Học sinh không hài lòng

Giáo viên và học sinh không hài lòng

Vì câu hỏi được gộp một cách không rõ ràng như vậy, bạn sẽ không biết cái mà người phản hồi lựa chọn là gì trừ khi bạn yêu cầu họ, không xác thực dữ liệu của bạn.

Để giải quyết vấn đề này, bạn chỉ cần phá vỡ câu hỏi này thành hai câu hỏi riêng biệt, như trong ví dụ trên.

Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng chia ra hai câu hỏi trên là rất giống nhau và rằng các từ khóa (mà phân biệt được hai câu hỏi) đã được gạch chân. Đây là một kỹ thuật tốt để đảm bảo rằng những người đang đọc những câu hỏi một cách chính xác khi các cấu trúc này là giống nhau.