Thiết kế một khảo sát tốt (Phần 3)

Khi phát triển các bảng hỏi khảo sát, bạn muốn chắc chắn rằng bạn đang yêu cầu các câu hỏi một cách trung lập, tức là bạn đang không dẫn họ tới một câu trả lời cụ thể. Điều này có vẻ đơn giản, nhưng khi bạn đang viết câu hỏi bạn sẽ thường xuyên thấy rằng các bạn cụm từ câu hỏi có thể phản ánh quan điểm cơ bản của bạn. Dưới đây là một ví dụ về một câu hỏi dẫn dắt:

• Hãy chắc chắn rằng các câu hỏi là không thiên vị

Khi phát triển các bảng hỏi khảo sát, bạn muốn chắc chắn rằng bạn đang yêu cầu các câu hỏi một cách trung lập, tức là bạn đang không dẫn họ tới một câu trả lời cụ thể. Điều này có vẻ đơn giản, nhưng khi bạn đang viết câu hỏi bạn sẽ thường xuyên thấy rằng các bạn cụm từ câu hỏi có thể phản ánh quan điểm cơ bản của bạn. Dưới đây là một ví dụ về một câu hỏi dẫn dắt:

Ví dụ về một câu hỏi dẫn dắt và làm thế nào để sửa chữa nó

Câu hỏi “Tệ”: Dẫn dắt

Bạn có nghĩ rằng các món ăn mới cung cấp có nhiều loại thực phẩm lợi cho sức khỏe hơn trước không?

Yes

 Không

 Không có ý kiến

Câu hỏi tốt: Trung lập

Bạn cảm thấy các món ăn mới so với các món ăn trước đây như thế nào?

 Các món ăn mới cung cấp nhiều loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe hơn

 Các món ăn cũ cung cấp nhiều nhiều loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe hơn

 Các món ăn mới và trước đây tương tự nhau

 Không có ý kiến

Những câu hỏi dẫn dắt đưa người trả lời đến kết luận rằng món ăn mới có lợi cho sức khỏe hơn so với món ăn trước đây. Một phản hồi “Có” cho câu hỏi này là dễ nhất, và nhiều người trả lời có thể chỉ đơn giản là đi theo con đường mà đòi hỏi ít tư duy nhất. Các câu hỏi trung tính đưa ra cách tốt hơn để phân tích câu hỏi này bằng cách loại bỏ sự thiên vị.

• Hỏi những câu hỏi có thể được trả lời theo các chủ đề của bạn

Hãy chắc chắn rằng những câu hỏi bạn đang hỏi là những câu hỏi mà mọi người sẽ có thể trả lời. Những sai lầm phổ biến nhất là hỏi những câu hỏi mà hầu hết mọi người chỉ đơn giản là không thể nhớ. Dưới đây là một ví dụ:

Năm ngoái, bạn đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho việc hút thuốc lá?

 0 VNĐ – 500.000 VNĐ

 600.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ

 1.100.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ

 Trên 2.000.000 VNĐ

Trong khi câu hỏi này dường như là hoàn toàn chấp nhận được, không chắc rằng nhiều người sẽ thực sự nhớ họ chi bao nhiêu tiền cho việc hút thuốc lá. Hầu hết các câu trả lời có lẽ sẽ đoán chứ không phải là con số thực tế, và nhiều người trả lời có thể trở thành thất vọng cố gắng để tính toán trong đầu của họ, họ đã trải qua bao nhiêu. Nếu đoán là tất cả những gì bạn đang tìm kiếm, sau đó chỉ cần phân tích lại các câu hỏi như sau đây sẽ làm cho nó dễ dàng hơn nhiều cho người trả lời.

Năm ngoái, bạn ước tính đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho việc hút thuốc lá?

 0 VNĐ – 500.000 VNĐ

 600.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ

 1.100.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ

 Trên 2.000.000 VNĐ

• Các câu hỏi thứ tự / nhóm thông qua chủ đề

Nếu bạn có nhiều hơn sáu câu hỏi trong bảng câu hỏi, sau đó bạn thực hiện một nỗ lực để tổ chức các câu hỏi của bạn để người được hỏi có thể trả lời chúng càng nhanh càng tốt. Một cách tốt để tổ chức các câu hỏi là nhóm chúng lại với nhau theo chủ đề. Bằng cách này, người trả lời của bạn có thể tập trung suy nghĩ và trả lời một loạt các câu hỏi xung quanh những suy nghĩ.

• Trình bày các câu hỏi trong một bố cục rõ ràng và có tổ chức

Một bố cục rõ ràng sẽ làm cho nó đơn giản hơn cho người phản hồi những câu hỏi và cho bạn để thu thập dữ liệu. Hãy chắc chắn rằng phương pháp đánh dấu các câu trả lời là cũng được giải thích để các câu trả lời của bạn là nhất quán trong suốt các câu hỏi.

• Kiểm tra các bảng hỏi khảo sát

Khi bạn đã phát triển bảng hỏi khảo sát, bạn nên tiến hành một thử nghiệm nhỏ (5 -10 người) để đảm bảo rằng người trả lời hiểu rõ câu hỏi bạn đang hỏi và rằng bạn đang đưa ra các thông tin mà bạn cần cho việc nghiên cứu của bạn.