Báo cáo khảo sát trên nhiều loại biểu đồ

Các báo cáo khảo sát được mô tả trực quan dưới dạng phụ lục và biểu đồ từ đó bạn có thể dễ dàng nhận dạng các mẫu, các xu hướng để tiếp cận các vấn đề một cách khách quan. Với hơn 8 loại biểu đồ như biểu đồ cột, biểu đồ tuyến, biểu đồ vùng, biểu đồ tròn, biểu đồ ống, biểu đồ bong bóng, biểu đồ Gauge và nhiều loại khác

Tùy chỉnh báo cáo khảo sát dễ dàng

Tùy chỉnh báo cáo khảo sát dễ dàng

  • Tùy chỉnh hiển thị từng loại câu hỏi.
  • Tùy chỉnh hiển thị loại biểu đồ, vị trí hiển thị, kích thước hiển thị.
  • Tùy chỉnh hiển thị các chỉ số tổng, trung bình, max, min, độ lệch chuẩn, ...
  • Tùy chỉnh chia sẻ báo cáo.

Thay đổi loại biểu đồ báo cáo cho từng câu hỏi

  • Thay đổi loại biểu đồ báo cáo.
  • Thay đổi tiêu đề nội dung câu hỏi.
  • Thay đổi số câu hỏi.
  • Thêm comment câu hỏi báo cáo.
  • Thay đổi chiều cao biểu đồ.
  • ...