Bình Chọn Trực Tuyến

Cho dù bạn muốn khám phá những ý kiến của khán giả của bạn, thu thập thông tin phản hồi, khởi chạy một cuộc thi hoặc một cuộc bầu cử, nghiên cứu sở thích của một đối tượng được lựa chọn, bình chọn trực tuyến KsvPro là câu trả lời của bạn.

Giải pháp bình chọn trực tuyến của KsvPro cho phép bạn dễ dàng tạo các cuộc bình chọn miễn phí, thêm chúng vào trang web của bạn hoặc trang Facebook và bắt đầu thu thập kết quả, tất cả trong một vài phút.

Từ bảng điều khiển báo cáo, bạn sẽ có thể xem được những báo cáo kết quả bình chọn, các công cụ phân tích và thông tin hữu ích. Là một chủ trang web, bình chọn trực tuyến Ksvpro cải thiện sự tham gia trên trang của bạn, cải thiện sự hiện diện và phân bố trên các trang mạng xã hội của bạn và cũng có thể giúp bạn kiếm tiền từ lưu lượng truy cập của bạn.

Các ví dụ bình chọn trực tuyến

Bình chọn trực tuyến
Bình chọn kỳ nghỉ cuối tuần
Bình chọn cầu thủ
Bình chọn sách

Khám phá những quan điểm

Bình chọn trực tuyến KsvPro cho phép bạn khám phá nhiều hơn chỉ là kết quả của cuộc bình chọn. Bạn có thể khám phá cách người dùng bình chọn theo thời gian, vị trí địa lý, hồ sơ xã hội của họ, xem kết quả dựa trên các bộ lọc về xã hội và nhân khẩu học và nhiều hơn nữa.

Nghiên cứu kết quả bình chọn

Sử dụng bảng điều khiển báo cáo bình chọn bạn có thể nghiên cứu các kết quả thăm dò ý kiến trong một vài khía cạnh. Bạn có thể lọc kết quả theo nhiều bộ lọc xã hội và nhân khẩu học như giới tính, vị trí địa lý, thời gian bỏ phiếu và nhiều hơn nữa.