Một cuộc khảo sát nên kéo dài bao lâu?

Một cuộc khảo sát nên kéo dài bao lâu?

Tạo khảo sát trực tuyến có độ dài vừa phải là một trong những điều khó khăn nhất mà bạn sẽ phải đối mặt...


Khi nào nên đặt mật khẩu cho khảo sát của bạn?

Khi nào nên đặt mật khẩu cho khảo sát của bạn?

Khảo sát trực tuyến là một cách tuyệt vời để nhận được thông tin phản hồi từ khách hàng của bạn. Sử dụng tùy...


Cắt và thu nhỏ các kết quả theo cách bạn muốn

Cắt và thu nhỏ các kết quả theo cách bạn muốn

Tập nhứng người khảo sát trả lời khảo sát của bạn như thế nào? Ví dụ, phản hồi của nam giới so với phụ nữ...


Cách phân tích các kết quả khảo sát

Cách phân tích các kết quả khảo sát

Bạn có thể xem và phân tích các kết quả của bạn bất cứ lúc nào trong quá trình thu thập trong phần Báo cáo của khảo...


Sẵn sàng gửi khảo sát của bạn?

Sẵn sàng gửi khảo sát của bạn?

Các câu hỏi của bạn đã được viết, các lựa chọn trả lời của bạn được xây dựng và bạn đã sẵn sàng để...


Một khảo sát tuyệt vời giống một đàm thoại tuyệt vời

Một khảo sát tuyệt vời giống một đàm thoại tuyệt vời

Hãy nghĩ một cuộc khảo sát như một cuộc trò chuyện. Một người hỏi những câu hỏi, một trong những khác trả lời...


Các câu hỏi định tính và định lượng

Các câu hỏi định tính và định lượng

Trang làm việc nhân sự tại ASI.,JSC Gần đây, cô đã nghe nhiều bất ổn mà nhân viên không hài lòng với người giám sát...


Các giải thích thang đo Likert

Các giải thích thang đo Likert

Bạn hầu như đã quen thuộc với loại thang đo đánh giá cơ bản này. Có thể nó là một khảo sát email từ một cửa...


Các cách thu thập phản hồi

Các cách thu thập phản hồi

Các câu hỏi của bạn đã được viết, các lựa chọn trả lời của bạn được xây dựng và bạn đã sẵn sàng để...


Các mẹo thu thập phản hồi

Các mẹo thu thập phản hồi

Một cuộc khảo sát trực tuyến tốt cung cấp cho bạn một cái nhìn rõ ràng, đáng tin cậy để đưa ra quyết định của...