Không cần cam kết. Thanh toán hàng tháng. Giảm 10% thanh toán theo năm.

 • Beginner
  Miễn phí
 • 0 vnđ
 • Không giới hạn khảo sát
 • Không giới hạn câu hỏi
 • Phân tích/Báo cáo 25 phản hồi
 • 15 loại câu hỏi cơ bản
 • Hỗ trợ email cơ bản
 •  
 •  
 • Đăng ký   
 • Basic
  Theo tháng
 • 150.000 vnđ
 • Không giới hạn khảo sát
 • Không giới hạn câu hỏi
 • 1000 phản hồi
 • Tùy chỉnh logo, màu sắc,...
 • Câu hỏi & Trang Logic
 • Chiến dịch email (1000 email)
 • Hỗ trợ email 24/7
 • Đăng ký   
 • Hoặc Dùng thử 7 ngày
 • Professional
  Theo tháng
 • 300.000 vnđ
 • Không giới hạn khảo sát
 • Không giới hạn câu hỏi
 • Không giới hạn phản hồi
 • Tùy chỉnh logo, màu sắc,...
 • Câu hỏi & Trang Logic
 • Chiến dịch email (Không giới hạn)
 • Hỗ trợ email 24/7
 • Đăng ký   
 • Hoặc Dùng thử 7 ngày
 • Enterprise
  Theo tháng
 • 800.000 vnđ
 • Gói PROFESSIONAL
 • +
 • Quản lý người dùng
 • Admin + 3 người dùng
 • Thêm 1 người dùng
  (+350.000 VNĐ / Tháng)
 • Hỗ trợ điện thoại
 • Đăng ký   
 • Hoặc Dùng thử 7 ngày

Các ưu đãigiảm giá

Các tài khoản phi lợi nhuận

Chúng tôi yêu thích và ngưỡng mộ công việc của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi giảm giá 20% cho bất kỳ kế hoạch hàng năm cho tổ chức phi lợi nhuận. Đăng ký với bất kỳ kế hoạch hàng năm và sau đó chúng ta hãy nói chuyện giảm giá!

Đăng ký theo năm, giảm 10%

Tiết kiệm 10% bằng cách đăng ký theo năm và trả tiền cho một năm tại một thời điểm. Bạn giúp chúng tôi giảm được chi phí và chúng tôi tạo các khoản tiết kiệm cho bạn! Bạn có thể làm điều này bất cứ lúc nào, giảm giá này áp dụng cho cả hình thức chuyển đổi dịch vụ từ tháng sang năm.