Thiết kế khảo sát

Đăng ký một tài khoản KsvPro miễn phí trong vài phút và bắt đầu thiết kế nội dung khảo sát của bạn.

Chọn đối tượng đích

Nhấp chọn Chia sẻ khảo sát và lựa chọn "Mua đối tượng đích". Chọn số người phản hồi bạn mong muốn.

Phân tích kết quả

Bạn sẽ bắt đầu thấy kết quả và dữ liệu nhân khẩu học ngay sau khi khảo sát của bạn được khởi chạy.

Mọi công việc bạn chỉ cần thực hiện online trong vài phút hoặc hãy để nhóm chúng tôi giúp đỡ bạn

Nói cho chúng tôi về khảo sát của bạn