Những câu hỏi bạn không nên sử dụng trong một khảo sát trực tuyến

Những câu hỏi bạn không nên sử dụng trong một khảo sát trực tuyến

Khảo sát trực tuyến đang là công cụ tiếp thị rất phổ biến để có được thông tin phản hồi về sản phẩm hoặc...


Khảo sát trực tuyến thành công: Chất lượng hơn số lượng

Khảo sát trực tuyến thành công: Chất lượng hơn số lượng

Với các cuộc khảo sát trực tuyến thành công, dữ liệu thu đượclà đáng tin cậy và linh hoạt đối với người phản...


Lợi ích của việc khảo sát hài lòng khách hàng

Lợi ích của việc khảo sát hài lòng khách hàng

Khảo sát trực tuyến được tiến hành để tìm ra sự hài lòng của khách hàng đang ngày càng quan trọng đối với các...


Hướng dẫn thiết kế khảo sát cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn thiết kế khảo sát cho người mới bắt đầu

Ngày nay các cuộc khảo sát trực tuyến là một công cụ chủ yếu cho việc thu thập dữ liệu từ các đối tượng khác...


Lợi ích của tiến hành khảo sát trực tuyến

Lợi ích của tiến hành khảo sát trực tuyến

Những lợi ích của tiến hành khảo sát trực tuyến rất to lớn, và đó là lý do tại sao nó là một công cụ yêu thích...


Danh mục kiểm tra khảo sát trực tuyến

Danh mục kiểm tra khảo sát trực tuyến

Trước khi cuộc khảo sát trực tuyến được tung ra trên mạng, nó cần phải thực hiện một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng...


Lời khuyên về việc yêu cầu người trả lời khảo sát trả lời những câu hỏi khó

Lời khuyên về việc yêu cầu người trả lời khảo sát trả lời những câu hỏi khó

Người trả lời khảo sát cảm thấy nản lòng khi họ phải trả lời những câu hỏi khó trong cuộc khảo sát trực tuyến....


Chuẩn bị một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến

Chuẩn bị một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến

Với việc chuẩn bị một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến người tạo cần xác định các câu hỏi quan trọng là họ...


Điều gì tạo nên một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến tốt

Điều gì tạo nên một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến tốt

Một câu hỏi khảo sát trực tuyến được coi là tốt phải được thiết kế, để dẫn dắt người trả lời để trả...


Lợi ích của việc sử dụng thang đo đánh giá trong khảo sát sự hài lòng

Lợi ích của việc sử dụng thang đo đánh giá trong khảo sát sự hài lòng

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng là công cụ quan trọng cho các công ty để đánh giá mức độ thành công của họ...