5 cách đơn giản để cải thiện tỷ lệ trả lời khảo sát

5 cách đơn giản để cải thiện tỷ lệ trả lời khảo sát

Điều quan trọng là để cải thiện tỷ lệ trả lời câu hỏi khảo sát trực tuyến. Và cách để đạt được mục tiêu...


So sánh khảo sát trực tuyến và khảo sát giấy

So sánh khảo sát trực tuyến và khảo sát giấy

Tỷ lệ gia tăng của việc phát hành một cuộc khảo sát trực tuyến so với giải pháp khảo sát giấy cho khách hàng ngày...


Tầm quan trọng của tính ẩn danh trong khảo sát nhân viên

Tầm quan trọng của tính ẩn danh trong khảo sát nhân viên

Trong số các cuộc điều tra được tiến hành để mang lại dữ liệu trên các khía cạnh đa dạng của sản phẩm, dịch...


Ý tưởng thiết kế khảo sát hữu ích

Ý tưởng thiết kế khảo sát hữu ích

Để đảm bảo rằng các cuộc khảo sát trực tuyến có hiệu quả và thực hiện các mục tiêu của người lập khảo sát...


Đo sự trung thành của nhân viên bằng khảo sát trực tuyến

Đo sự trung thành của nhân viên bằng khảo sát trực tuyến

Đối với một công ty việc nhận thức được sự cần thiết công việc chuyên môn của đội ngũ nhân viên của họ để...


Lời khuyên về thu thập dữ liệu nhạy cảm trong khảo sát trực tuyến

Lời khuyên về thu thập dữ liệu nhạy cảm trong khảo sát trực tuyến

Trong quá trình thực hiện khảo sát trực tuyến, nó có thể trở nên cần thiết để thu thập dữ liệu khảo sát trực...


Tối ưu hóa tỷ lệ trả lời khảo sát trực tuyến của bạn

Tối ưu hóa tỷ lệ trả lời khảo sát trực tuyến của bạn

Tối đa hóa tỷ lệ trả lời khảo sát trực tuyến là rất quan trọng, bởi vì với tỉ lệ trả lời đáp ứng thấp có...


Tặng phiếu ưu đãi khi tham gia khảo sát trực tuyến

Tặng phiếu ưu đãi khi tham gia khảo sát trực tuyến

Người trả lời bảng câu hỏi có thể có rất nhiều động lực để điền vào bảng câu hỏi, bằng biện pháp khuyến...


Tầm quan trọng của soạn thảo và kiểm thử câu hỏi trực tuyến của bạn

Tầm quan trọng của soạn thảo và kiểm thử câu hỏi trực tuyến của bạn

Soạn thảo và thử nghiệm một câu hỏi trực tuyến là điều cần thiết trước khi nó được gửi đến tay người trả...


Lợi ích việc sử dụng hình ảnh trong khảo sát trực tuyến

Lợi ích việc sử dụng hình ảnh trong khảo sát trực tuyến

Nếu bạn có ý định tạo ra một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến, có rất nhiều lợi ích cho việc thêm hình ảnh vào...