Cửa sổ Data Editor trong SPSS

Cửa sổ Data Editor trong SPSS

Cửa sổ Data Editor của SPSS là nơi chúng ta kiểm tra trực quan dữ liệu. Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho các bạn các...


Tổng quan các chức năng chính của SPSS

Tổng quan các chức năng chính của SPSS

Bạn đã có một một chút hiểu biết về SPSS làm việc như thế nào, chúng ta hãy nhìn vào những gì nó có thể làm. Sau...


SPSS - Nó là cái gì?

SPSS - Nó là cái gì?

SPSS là phần mềm để biên tập và phân tích dữ liệu. Những dữ liệu này có thể đến từ bất kỳ nguồn nào: cơ sở...


SPSS là gì và các ứng dụng.

SPSS là gì và các ứng dụng.

SPSS (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là một phần mềm máy tính phục vụ công tác phân tích thống...