Một cuộc khảo sát nên kéo dài bao lâu?

Một cuộc khảo sát nên kéo dài bao lâu?

Tạo khảo sát trực tuyến có độ dài vừa phải là một trong những điều khó khăn nhất mà bạn sẽ phải đối mặt...


Định dạng khảo sát đơn giản

Định dạng khảo sát đơn giản

Thông tin đang cập nhật


Tôi có thể thu thập và phân tích dữ liệu khảo sát theo thời gian như thế nào?

Tạo các biểu đồ và đồ thị trực quan

Tạo các biểu đồ và đồ thị trực quan

Xem kết quả theo thời gian thực và tạo ra các bài thuyết trình tuyệt đẹp. Từ dữ liệu phản hồi của khách hàng và...


Lọc các kết quả theo Comment hoặc Văn bản

Lọc các kết quả theo Comment hoặc Văn bản

Thông tin đang cập nhật


Bảng chéo (cross-tabulating) hoặc các kết quả so sánh

Bảng chéo (cross-tabulating) hoặc các kết quả so sánh

Thông tin đang cập nhật


Cắt và thu nhỏ các kết quả theo cách bạn muốn

Cắt và thu nhỏ các kết quả theo cách bạn muốn

Tập nhứng người khảo sát trả lời khảo sát của bạn như thế nào? Ví dụ, phản hồi của nam giới so với phụ nữ...


Cách phân tích các kết quả khảo sát

Cách phân tích các kết quả khảo sát

Bạn có thể xem và phân tích các kết quả của bạn bất cứ lúc nào trong quá trình thu thập trong phần Báo cáo của khảo...


Các khảo sát phổ biến tạo một sự khác biệt lớn, hỏi đơn giản và thông thường

Như thế nào và khi nào khuyến khích khảo sát

Như thế nào và khi nào khuyến khích khảo sát

Thông tin đang cập nhật