Một khảo sát tuyệt vời giống một đàm thoại tuyệt vời

Một khảo sát tuyệt vời giống một đàm thoại tuyệt vời

Hãy nghĩ một cuộc khảo sát như một cuộc trò chuyện. Một người hỏi những câu hỏi, một trong những khác trả lời...


Các câu hỏi định tính và định lượng

Các câu hỏi định tính và định lượng

Trang làm việc nhân sự tại ASI.,JSC Gần đây, cô đã nghe nhiều bất ổn mà nhân viên không hài lòng với người giám sát...


Các giải thích thang đo Likert

Các giải thích thang đo Likert

Bạn hầu như đã quen thuộc với loại thang đo đánh giá cơ bản này. Có thể nó là một khảo sát email từ một cửa...


Dịch vụ lập trình và thiết kế khảo sát

Dịch vụ lập trình và thiết kế khảo sát

Thông tin đang cập nhật


Cách xây dựng một khảo sát

Cách xây dựng một khảo sát

Thông tin đang cập nhật


Phát triển kế hoạch phân tích

Phát triển kế hoạch phân tích

Thông tin đang cập nhật


Phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu

Thông tin đang cập nhật


Xác định chất lượng dữ liệu của bạn

Xác định chất lượng dữ liệu của bạn

Thông tin đang cập nhật


Các cách thu thập phản hồi

Các cách thu thập phản hồi

Các câu hỏi của bạn đã được viết, các lựa chọn trả lời của bạn được xây dựng và bạn đã sẵn sàng để...


Các mẹo thu thập phản hồi

Các mẹo thu thập phản hồi

Một cuộc khảo sát trực tuyến tốt cung cấp cho bạn một cái nhìn rõ ràng, đáng tin cậy để đưa ra quyết định của...