Hướng dẫn cách hiển thị giá trị trên đồ thị trong SPSS

Hướng dẫn cách hiển thị giá trị trên đồ thị trong SPSS

SPSS là tên viết tắt của “Statistical Product and Service Solutions”. Năm 1968, Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull và Dale H. Bent đã...


Xây dựng một chiến lược quảng cáo thành công với khảo sát trực tuyến

Xây dựng một chiến lược quảng cáo thành công với khảo sát trực tuyến

Chúng ta hãy nhìn vào thế giới của quảng cáo, khảo sát và tiếp thị. Với khả năng khảo sát trực tuyến nhanh chóng và...


5 KPIs làm khách hàng hài lòng bạn cần sử dụng

5 KPIs làm khách hàng hài lòng bạn cần sử dụng

Khách hàng luôn luôn đúng. Phải không? Nhưng là một khách hàng luôn luôn đúng có phải là một khách hàng luôn luôn hài...


Tầm quan trọng của sự hài lòng khách hàng

Tầm quan trọng của sự hài lòng khách hàng

Tầm quan trọng của sự hài lòng khách hàng là một trong những công việc quan trọng bạn cần phải làm. Sau khi bạn có...


Những sai lầm cơ bản trong nghiên cứu thị trường và giải pháp

Những sai lầm cơ bản trong nghiên cứu thị trường và giải pháp

Nghiên cứu thị trường là một hoạt động cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp tìm hiểu khách hàng và tình hình cạnh tranh...


Bí quyết nghiên cứu thị trường dễ dàng và nhanh chóng

Bí quyết nghiên cứu thị trường dễ dàng và nhanh chóng

Ngày nay, quá trình thực hiện việc nghiên cứu thị trường để có thể hiểu được cơ sở khách hàng hiện tại của...


Quy trình nghiên cứu thị trường

Quy trình nghiên cứu thị trường

Một dự án nghiên cứu thị trường có hiệu quả bắt nguồn từ việc chuẩn bị, phân loại công việc và lập kế hoạch...


Nghiên cứu thị trường là gì (Phần 1)

Nghiên cứu thị trường là gì (Phần 1)

Nghiên cứu thị trường là một phần quan trọng trong việc phát triển chiến lược tiếp thị của bạn. đó là việc thu...


Nghiên cứu thị trường là gì (Phần 2)

Nghiên cứu thị trường là gì (Phần 2)

Nghiên cứu thị trường tồn tại nhằm chỉ dẫn cho các quyết định kinh doanh của bạn bằng cách cho bạn cái nhìn toàn...