KsvPro có những gói dịch vụ nào?

KsvPro có các gói dịch vụ chuyên nghiệp (mất phí) cho phép bạn truy cập vào các chức năng cao cấp bổ sung thêm từ các chức năng tuyệt vời của gói BEGINER...


Hệ thống hỗ trợ những hình thức thanh toán nào?

KsvPro hỗ trợ bạn 3 hình thức thanh toán: Chuyển tiền mặt, chuyển khoản qua ngân hàng và chuyển khoản thông qua ngân hàng.