Vòng quanh KsvPro

Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để bắt đầu sử dụng tất cả các chức năng mà KsvPro hỗ trợ.


Thêm một câu hỏi

Bắt đầu bằng việc nhấp vào nút Tạo khảo sát từ trang chủ tài khoản của bạn. Trang Tạo khảo sát xuất hiện.


Các loại câu hỏi khảo sát

Để thêm một câu hỏi, trong phần Tạo câu hỏi, nhấp trái chuột hoặc Kéo và Thả câu hỏi bạn muốn tạo vào vùng thiết kế khảo sát. Để xem ví dụ của...


Thêm hoặc loại bỏ trang

Để thêm một trang, rất đơn giản tại phần tạo câu hỏi khảo sát nhấp vào nút Thêm trang ở phía trên bên phải để tạo một trang mới.


Trang cảm ơn & thông báo khác là gì?

Khi người thực hiện khảo sát hoàn thành các câu hỏi, một trang cảm ơn sẽ xuất hiện để đưa ra thông tin cảm ơn họ đã hoàn thành khảo sát của bạn. Theo...


Hiểu về câu hỏi logic

Bạn có thể sử dụng Skip Logic để điều hướng những người phản hồi chuyển tới những vị trí khác trong khảo sát. Có hai loại Skip Logic:


Sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi

Thông tin về Sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi đang được cập nhật


Mua tài khoản nhiều người dùng

Gói Enterprise của KsvPro cho phép bạn cua nhiều tài khoản Ksvpro cho tổ chức của bạn trong khi chỉ phải thanh toán một hóa đơn.