Những trình duyệt và những độ phân giải màn hình nào được hỗ trợ

Chúng tôi đề xuất sử dụng các phiên bản mới nhất của Google Chrome, Mozilla Firefox và Microsoft Internet Explorer để trải nghiệm tốc độ cao nhất khi sử...


Thêm ý kiến khác vào câu hỏi dạng lưới

HỎI: Ở phần khảo sát dạng lưới. Đầu mỗi cột đều có nội dung. Tuy nhiên trong khảo sát nhiều khi nội dung ở lưới ko có theo ý người được khảo sat. Có...


Chuyển hướng câu hỏi

HỎI: Ở mỗi bảng khảo sát của tôi có những câuu dành cho đối tượng A, câu khác chỉ cho đối tượng B... vậy tôi có thể thiết lập cho khách hàng chọn...


Thêm mục nhập Lý do cho câu hỏi dạng Yes/No

HỎI: Có những câu hỏi Yes/No và cho khách hàng nhập lý do nếu Yes hoặc No. Có tạo được ko.