Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn bản mở.


Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để xác thực rằng các dữ liệu bạn nhập vào là các con số.


Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập để xác thực rằng các dữ liệu bạn nhập vào là dạng ngày tháng. Bạn có thể...


Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để xác thực rằng các dữ liệu bạn nhập vào là một địa chỉ Email.


Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời ngắn, các ô nhập tương ứng với các nhạn của mỗi dòng


Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát nhập những câu trả lời ngắn vào nhiều loại câu hỏi theo cách bố trí dạng bảng....


Câu hỏi văn bản nhiều dòng

Câu hỏi văn bản nhiều dòng là một ô nhập trong đó người khảo sát có thể viết được nội dung dài trên nhiều dòng.


Câu hỏi một lựa chọn

Câu hỏi một lựa chọn cho phép người thực hiện khảo sát lựa chọn một tùy chọn duy nhất trong danh sách.


Câu hỏi một lựa chọn dạng lưới

Câu hỏi một lựa chọn dạng lưới cho phép những người thực hiện khảo sát lựa chọn phương án trả lời cho mỗi dòng trong bảng.


Câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống

Câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống là một câu hỏi lựa chọn đơn với các tùy chọn trả lời được hiển thị trong một danh sách thả...


Câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống dạng danh sách

Loại câu hỏi này cho phép những người thực hiện khảo sát lựa chọn một tùy chọn cho nhiều mục khác nhau trong một danh sách với các lựa chọn là giống nhau....


Câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống dạng lưới

Loại câu hỏi này cho phép những người khảo sát lựa chọn một tùy chọn từ mỗi cột và hàng. Các tùy chọn thả xuống là giống nhau.


Câu hỏi nhiều lựa chọn

Câu hỏi nhiều lựa chọn cho phép những người thực hiện khảo sát lựa chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách.


Câu hỏi nhiều lựa chọn dạng lưới

Câu hỏi nhiều lựa chọn dạng lưới cho phép những người thực hiện phản hồi lựa chọn nhiều tùy chọn trả lời (theo các cột) ứng với mỗi dòng...


Câu hỏi kéo trượt

Câu hỏi kéo trượt là một câu hỏi tương tác cho phép những người thực hiện khảo sát lựa chọn một giá trị trong một dãy liên tục bằng việc...


Câu hỏi đánh giá đơn

Câu hỏi đánh giá đơn là một câu hỏi thang đánh giá một lựa chọn.


Câu hỏi đánh giá dạng lưới

Câu hỏi đánh giá dạng lưới cho phép những người thực hiện khảo sát sử dụng những ngôi sao để đánh giá nhiều mục (các hàng) trên nhiều chiều...


Câu hỏi phân loại dạng kéo thả

Các câu hỏi phân loại dạng kéo thả cho phép những người thực hiện khảo sát phân loại một danh sách các mục bằng việc kéo và thả mỗi mục theo...


Câu hỏi phân loại dạng lưới

Câu hỏi phân loại dạng lưới cho phép những người thực hiện khảo sát phân loại một danh sách các mục bằng cách chọn thứ hạng số của chúng...


Câu hỏi ảnh một lựa chọn

Câu hỏi ảnh một lựa chọn là một câu hỏi lựa chọn đơn, các ảnh có thể click và việc click vào 1 ảnh tương ứng là tùy chọn trả lời.


Câu hỏi ảnh nhiều lựa chọn

Câu hỏi ảnh nhiều lựa chọn hiển thị nhiều ảnh để cho phép người thực hiện khảo sát có thể lựa chọn nhiều ảnh bằng việc click vào các...


Thêm văn bản mô tả

Thêm văn bản để khảo sát của bạn cung cấp thêm thông tin mô tả hoặc các hướng dẫn. Các văn bản này chỉ để mô tả, không thu thập dữ liệu.


Thêm nhạc vào khảo sát

Thêm nhạc vào khảo sát cho phép bạn thêm các tập tin nhạc để người thực hiện khảo sát có thể nghe như một phần của khảo sát. Bạn có thể sử...


Thêm video vào khảo sát

Thông tin về Thêm video vào khảo sát đang được cập nhật


Thêm ảnh vào khảo sát

Thông tin về Thêm ảnh vào khảo sát đang được cập nhật


Thêm liên hệ vào khảo sát

Thông tin về Thêm liên hệ vào khảo sát đang được cập nhật