Yêu cầu trả lời

Một dấu sao (*) màu đỏ sẽ hiển thị ở cuối mỗi câu hỏi khảo sát để báo hiệu cho người thực hiện khảo sát biết rằng, câu hỏi này bắt...


Ẩn dữ liệu

Thiết lập Ẩn dữ liệu trong trường hợp câu hỏi khảo sát của bạn yêu cầu người dùng nhập vào những thông tin mang tính nhạy cảm, những thông...


Độ rộng ô nhập

Thiết lập tùy chọn này để tạo ra bố cục ô nhập hợp lý hơn, đẹp mắt hơn. Độ rộng ô nhập được thiết lập dưa trên các cột, độ rộng nội dung...


Giới hạn Min/Max

Sử dụng giới hạn MIN/MAX khi bạn muốn giới hạn dữ liệu đầu vào. Ví dụ như số điện thoại, năm sinh, mã thẻ tín dụng,... người thực hiện...


Giá trị khởi tạo

Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tạo một giá trị mặc định cho câu trả lời. Nếu sử dụng tùy chọn này, người khảo sát không trả lời thì giá trị...


Thêm Ý kiến khác

Ý kiến khác là một tính năng rất phổ biến trong các cuộc khảo sát, chúng cho phép người trả lời có cơ hội để nói với bạn những gì họ thực...


Xác thực dữ liệu

Khi sử dụng các câu hỏi văn bản, thỉnh thoảng bạn muốn xác thực dữ liệu người thực hiện khảo sát nhập vào. Nó giúp cho việc phân tích, báo...


Thêm hàng và cột

Đối với những câu hỏi dạng danh sách hoặc dạng lưới (bảng), bạn muốn người thực hiện khảo sát trả lời nhiều tùy chọn trong một câu hỏi.


Tùy chọn hiển thị trả lời

Sử dụng chức năng Tùy chọn hiển thị trả lời nếu bạn muốn các lựa chọn trong câu hỏi được sắp xếp theo vần ABC hoặc được sắp ngẫu nhiên...


Skip Logic câu hỏi

Skip logic câu hỏi cho phép bạn chuyển người phản hồi tới một câu hỏi hoặc trang tương lai trong khảo sát dựa trên câu trả lời của họ từ một câu hỏi...


Đảo ngẫu nhiên vị trí các câu hỏi trong trang

Bạn có thể sử dụng Đảo vị trí câu hỏi để đảo thứ tự và cải thiện chất lượng dữ liệu tổng thể. Chức năng này cho phép bạn đảo vị trí các câu...