Các chức năng hùng mạnh cho bạn & Tổ chức của bạn

Với gói Enterprise của KsvPro, Tổ chức của bạn sẽ được truy cập vào các chức năng hùng mạnh nhất của chúng tôi và bất kỳ ai trong nhóm của bạn cũng có thể tạo các khảo sát, cùng làm việc với nhau và thu thu được dữ liệu họ cần để tạo ra các quyết định thông minh hơn.

Nhận một nền tảng hùng mạnh

 • Tạo các khảo sát chuyên nghiệp với các câu hỏi logic cao cấp và hơn thế nữa
 • Cùng làm việc và chia sẻ với bất kỳ ai trong nhóm của bạn

Xây dựng tổ chức của bạn

 • Quản lý tập chung và bảo mật tất cả người dùng và dữ liệu của bạn
 • Chia sẻ các tài nguyên và dữ liệu đơn giản và an toàn thông qua các nhóm

Tùy chỉnh các nhóm

 • Tạo các khảo sát mạnh mẽ với các xử lý logic cao cấp
 • Thay đổi ảnh logo, màu sắc theo nhận dạng thương hiệu và nhiều hơn nữa

Thu dữ liệu tiềm ẩn mà bạn có thể sử dụng

 • Hỏi các câu hỏi đúng mục tiêu với các mẫu khảo sát của chúng tôi
 • Tạo các báo cáo khoa học và chuyên nghiệp chỉ trong vài phút

Cùng làm việc thông qua các nhóm

 • Các thành viên trong nhóm có thể xem, sửa hoặc phân tích các khảo sát của bạn
 • Chia sẻ và xuất các kết quả tới nhóm của bạn
 • Sao chép và truyền khảo sát đơn giản
 • Lưu trữ ảnh, logo và các tài liệu trong thư viện được chia sẻ
 • Tạo giao diện tùy ý theo bộ nhận dạng thương hiệu mà nhóm của bạn có thể sử dụng

Truy cập bất cứ đâu, bất cứ khi nào

 • Tạo và gửi khảo sát cũng như theo dõi kết quả với ứng dụng mobile của chúng tôi

Vấn đề bảo mật, bạn có thể tin tưởng

 • Bảo mật SSL để bảo vệ dữ liệu của bạn

Khởi đầu với doanh nghiệp

Đưa doanh nghiệp của bạn ra toàn thế giới với nền tảng khảo sát hùng mạnh nhất

Được tin tưởng bởi nhiều tổ chức

Các công ty sử dụng gói Enterprise để đưa ra quyết định thông minh hơn.

Tìm hiểu thêm