Các báo cáo của tôi ở đâu sau khi tôi download chúng?

Trình duyệt của bạn lưu các export mà bạn đã tải về trong thư mục Downloads của máy tính.

Nếu bạn kích hoạt chức năng chặn pop-up, bạn có thể thấy một cảnh báo từ trình duyệt của bạn hỏi bạn có muốn cho phép các cửa sổ pop-up. Bạn cần phải cho phép các cửa sổ pop-up để tải về.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề