Những trình duyệt và những độ phân giải màn hình nào được hỗ trợ

Chúng tôi đề xuất sử dụng các phiên bản mới nhất của Google Chrome, Mozilla Firefox và Microsoft Internet Explorer để trải nghiệm tốc độ cao nhất khi sử dụng ứng dụng KsvPro.

Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt IE 9 hoặc thấp hơn và không thể cập nhật trình duyệt của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu bộ phận IT của bạn thực thi chế độ Enterprise để trải nghiệm tốt hơn.

Người sử dụng IE bằng cách sử dụng các thiết lập bảo mật cao (thường từ trung bình cao đến cao tùy thuộc vào phiên bản) có thể xung đột một số vấn đề khi sử dụng ứng dụng KsvPro. Thiết lập bảo mật cao có thể chặn JavaScript mà KsvPro sử dụng nó để làm cho các ứng dụng tương tác tốt hơn.

KsvPro hỗ trợ tất cả các độ phân giải màn hình.

Việc thực hiện khảo sát được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề