Thêm ý kiến khác vào câu hỏi dạng lưới

HỎI: Ở phần khảo sát dạng lưới. Đầu mỗi cột đều có nội dung. Tuy nhiên trong khảo sát nhiều khi nội dung ở lưới ko có theo ý người được khảo sat. Có thể thêm cột cho người khảo sát gõ thêm được không?

TRẢ LỜI: CÓ

Tại câu hỏi khảo sát dạng lưới, trong phần Thiết kế câu hỏi, nhấp vào nút Sửa phía bên phải, một cửa sổ hiện ra, nhấp vào tab Tùy chọn. Trong tab Tùy chọn, tích chọn mục Bình luận (tùy chọn)Các bài hướng dẫn cùng chủ đề