Xuất thông tin phản hồi rời rạc từng người ra file PDF

HỎI: Trong kết quả khảo sát. Tôi muốn xuất mỗi khảo sát là 1 file pdf được không. Ví dụ anh A vào khảo sát nhập thông tin xong và lưu. Thì có thể xuất ra một file pdf trang A4 có các lựa chọn của anh A và thông tin của anh A được ko ?

TRẢ LỜI: CÓ

Bạn có thể vào phần Phân tích kết quả -> chọn tab Phản hồi rời rạc -> Chọn phản hồi cần export ra file pdf -> Nhấp vào nút "PDF".

Kết quả sau khi xuất ra file PDFCác bài hướng dẫn cùng chủ đề