Khởi đầu

Rất đơn giản khi bắt đầu với gói Enterprise của KsvPro. Bạn có thể đăng ký sử dụng tùy chọn riêng của chúng tôi, hoặc bạn có thể nhận được trợ giúp từ chúng tôi. Dù bằng cách nào, nhóm hỗ trợ chúng tôi sẽ có mặt để giúp bạn thiết lập và di chuyển bất kỳ tài khoản KsvPro đang tồn tại vào đăng ký Enterprise của bạn.

Chi phí & Thanh toán

Giá gói Enterprise dựa trên số người trong tổ chức của bạn (mặc định gói khởi tạo sẽ bao gồm 1 admin + 3 users). Mỗi người dùng yêu cầu một tài khoản trả phí. Bạn sẽ nhận được hóa đơn tại thời điểm đăng ký nhưng bạn có thể thêm người dùng bất kể lúc nào bạn cần.

Thiết lập

Tài khoản Enterprise là đơn giản để thiết lập. Bạn bắt đầu bằng việc lựa chọn các admin, những người quản lý tài khoản của bạn và có khả năng mời các người dùng đơn lẻ hoặc tạo, đóng hoặc hủy các tài khoản. Các admin có thể là bất kỳ ai nhưng họ nên là những người đứng đầu phòng ban hoặc những thành viên của phòng công nghệ thông tin.

Các người dùng có thể là bất kỳ ai từ tổ chức của bạn. Khi được mời bởi admin, mỗi người dùng sẽ nhận được một tài khoản Enterprise của riêng họ (bao gồm tất cả các chức năng cao cấp nhất trong KsvPro). Không có giới hạn về số lượng người dùng trong tổ chức bạn.

Cách thức hoạt động

Tài khoản Enterprise bao gồm tất cả các chức năng khảo sát tốt nhất của chúng tôi, bao gồm tùy biến, logic khảo sát cao cấp và báo cáo mạnh mẽ có sẵn trong kế hoạch PROFESIONAL của chúng tôi. Chúng cũng bổ sung thêm các tính năng an ninh. Và trong bất cứ sự kiện trong nhóm của bạn có một vấn đề hoặc câu hỏi, người dùng Enterprise và các admin có thể truy cập email 24/7 hoặc gọi điện thoại để được hỗ trợ.

Bên cạnh việc tạo ra cuộc khảo sát và các chức năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, người dùng có thể dễ dàng export và chia sẻ các báo cáo với tất cả mọi người trong nhóm. Họ cũng có thể chia sẻ trực tiếp khảo sát với nhóm của họ, tạo cho mỗi thành viên đầy đủ quyền truy cập để xem, chỉnh sửa, hoặc phân tích các cuộc khảo sát được chia sẻ. Ngoài ra, người dùng có quyền truy cập vào một thư viện để giúp cho thuận tiện trong việc thêm logo và hình ảnh được chia sẻ vào các khảo sát của họ, áp dụng các giao diện tùy biến với màu sắc theo thương hiệu của họ, hoặc truy cập tài liệu quan trọng. Admin quản lý thư viện, giúp đỡ tất cả mọi người tuân thủ hướng dẫn thương hiệu bằng cách thêm văn bản và tổ chức - chấp thuận logo và hình ảnh.

Quyền sở hữu dữ liệu được bảo đảm với các tài khoản Enterprise vì các tài khoản vẫn thuộc tổ chức của bạn bạn nếu các người dùng rời bỏ. Admin có thể lựa chọn để phân công lại tài khoản, để những người khác có thể truy cập dữ liệu khảo sát quan trọng hoặc họ có thể đóng tài khoản ngay. Dữ liệu cũng được lưu giữ an toàn với mã hoá SSL tiên tiến. Để bảo mật, chúng tôi cũng có thể thiết lập dấu hiệu duy nhất đến từ mạng của tổ chức cho tất cả các tài khoản người dùng nếu nhóm doanh nghiệp của bạn có hơn 20 tài khoản.

Thêm trả lời

Để xem chi tiết hơn, truy cập vào Trung tâm trợ giúp hoặc Liên hệ với chúng tôi.

Khởi đầu với doanh nghiệp

Đưa doanh nghiệp của bạn ra toàn thế giới với nền tảng khảo sát hùng mạnh nhất

Được tin tưởng bởi nhiều tổ chức

Các công ty sử dụng gói Enterprise để đưa ra quyết định thông minh hơn.

Tìm hiểu thêm