Ẩn dữ liệu

Thiết lập Ẩn dữ liệu trong trường hợp câu hỏi khảo sát của bạn yêu cầu người dùng nhập vào những thông tin mang tính nhạy cảm, những thông tin nhạy cảm này có thể làm cho người thực hiện khảo sát không muốn nhập vào khi có người xung quanh họ.

Nếu thiết lập Ẩn dữ liệu cho câu hỏi này, dữ liệu người thực hiện khảo sát nhập vào sẽ được mã hóa dạng ******. Điều đó giúp cho khả năng thu được phản hồi của người thực hiện khảo sát cao hơn.

Ẩn dữ liệu khảo sát

Các bước thiết lập ẩn dữ liệu

1.      Thiết lập sửa câu hỏi

2.      Tích chọn phần Ẩn dữ liệu

3.      Nhấp vào nút Lưu thiết lập

Ẩn dữ liệu sẵn có cho:

  • Câu hỏi văn bản
  • Câu hỏi dạng số

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Yêu cầu trả lời

Một dấu sao (*) màu đỏ sẽ hiển thị ở cuối mỗi câu hỏi khảo...

Độ rộng ô nhập

Thiết lập tùy chọn này để tạo ra bố cục ô nhập hợp lý hơn, đẹp mắt...

Giới hạn Min/Max

Sử dụng giới hạn MIN/MAX khi bạn muốn giới hạn dữ liệu đầu vào....

Giá trị khởi tạo

Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tạo một giá trị mặc định cho câu trả...

Thêm Ý kiến khác

Ý kiến khác là một tính năng rất phổ biến trong các cuộc khảo sát,...

Xác thực dữ liệu

Khi sử dụng các câu hỏi văn bản, thỉnh thoảng bạn muốn xác thực dữ...