Bản đồ phản hồi

Bản đồ phản hồi là vùng thống kê, mô tả dữ liệu thu thập phản hồi khảo sát của bạn một cách khái quát nhất dưới dạng biểu đồ thời gian và vùng địa lý.

Biểu đồ phản hồi cung cấp cho bạn tổng quan về dữ liệu phản hồi thu thập được theo ngày dựa trên 2 trạng thái: Hoàn thànhKhông hoàn thành

  • Trạng thái Hoàn thành: Người trả lời khảo sát đã trả lời các câu hỏi và nhấp vào nút Hoàn thành
  • Trạng thái Không hoàn thành: Người trả lời khảo sát mở liên kết khảo sát có thể trả lời các câu hỏi hoặc không trả lời và không nhấp vào nút Hoàn thành

Biểu đồ thu thập phản hồi khảo sát

Để xem chi tiết số phản hồi Hoàn thànhKhông hoàn thành của mỗi ngày, di chuyển chuột vào  ngày bạn muốn xem trên biểu đồ, các số liệu về số phản hồi Hoàn thànhKhông hoàn thành sẽ xuất hiện cả trên biểu đồ và phần chú thích bên dưới. Bạn cũng có thể kéo thanh trượt phía trên biểu đồ để thu hẹp hoặc kéo dài phạm vi ngày bạn muốn theo dõi.

Bạn cũng có thể export biểu đồ ra file ảnh như PNG, JPG, SVG, PDF, Xuất dữ liệu biểu đồ, tạo chú thích cho biểu đồ để khoanh vùng các điểm dữ liệu cần quan tâm. Để chú thích biểu đồ, xem hướng dẫn tại đây để hiểu cách chú thích biểu đồ.

Thực thi biểu đồ phản hồi khảo sát

KsvPro cũng hỗ trợ bạn xem thống kê tổng quan các phản hồi dựa theo vị trí địa lý của người thực hiện phản hồi. Để xem thông này, bạn nhấp chọn tab Bản đồ. Một bản đồ các nước trên thế giới xuất hiện. Bạn có thể phóng to, thu nhỏ cho phù hợp với cách nhìn của bạn. Các nước có phản hồi sẽ được đánh dâu bằng màu xanh. Bạn di chuyển chuột vào đó sẽ hiển thị số lượng phản hồi được thực hiện trên đất nước đó. Như minh họa hình bên dưới, có 13 phản hồi tại đất nước Việt Nam.

Bản đồ phân bố phản hồi

 

Tìm hiểu thêm các chức năng về thu thập phản hồi khảo sát:

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Tổng quan kết quả khảo sát

Sau khi phân bố khảo sát của bạn trên các phương thức khác nhau. Giờ là thời...

Khám phá câu hỏi

Ứng với mỗi câu phản hồi khảo sát bạn hoàn toàn kiểm soát được nội dung,...

Sửa, Xóa phản hồi

Trong bảng liệt kê danh sách các phản hồi, bạn có thể sửa hoặc xóa các phản...

Xuất dữ liệu phản hồi

Tại phần Khám phá dữ liệu phản hồi, bạn hoàn toàn có thể xuất dữ liệu...