Câu hỏi đánh giá dạng lưới     Tải PDF

Câu hỏi đánh giá dạng lưới cho phép những người thực hiện khảo sát sử dụng những ngôi sao để đánh giá nhiều mục (các hàng) trên nhiều chiều (các cột). Mỗi ngôi sao minh họa cho một giá trị số tương ứng để đánh giá (ví dụ, 3 ngôi sao tương ứng với giá trị là 3).

Câu hỏi đánh giá dạng lưới

Khi nào sử dụng

Sử dụng các câu hỏi đánh giá dạng lưới như một cách tương tác để hỏi những người thực hiện khảo sát đánh giá một danh sách các mục dựa trên nhiều đặc tính. Ví dụ, đánh giá về dịch vụ và mong muốn của khách hàng hoặc đánh giá về chất lượng sản phẩm.

Báo cáo

Các câu hỏi đánh giá dạng lưới đưa ra báo cáo dạng Bảng với các thống kê tổng hợp gồm Trung bình, Đếm, Lớn nhất và độ lệch chuẩn (StdDev).

Báo cáo câu hỏi đánh giá dạng lưới

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel, mỗi cặp hàng và cột được hiển thị trên tiêu đề cột. Giá trị tương ứng với số ngôi sao được đánh giá được báo cáo trong các ô.

Xuất dữ liệu câu hỏi đánh giá dạng lưới

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...