Câu hỏi kéo trượt     Tải PDF

Câu hỏi kéo trượt là một câu hỏi tương tác cho phép những người thực hiện khảo sát lựa chọn một giá trị trong một dãy liên tục bằng việc kéo một thanh trượt dọc theo một dãy.

Câu hỏi kéo trượt

Khi nào sử dụng

Câu hỏi kéo trượt là hữu ích để thu hút những người thực hiện khảo sát tương tác với một con số trong một phạm vi trượt. Sử dụng một danh sách trượt tùy theo nhu cầu của bạn.

Thiết lập

  1. Từ bảng danh sách các loại câu hỏi bên trái, nhấp trái chuột hoặc kéo và thả câu hỏi Kéo trượt đơn vào vùng câu hỏi
  2. Nhấp chọn biểu tượng Bút chì để mở hộp thoại Thiết lập câu hỏi

Kiểu hiển thị: Cho phép thiết lập hiển thị thanh trượt theo chiều ngang hoặc dọc (Mặc định chiều ngang)

Cho phép các giá trị trong khoảng: Tùy chỉnh giá trị nhỏ nhất của phạm vi kéo trượt (Mặc định thanh kéo trượt có giá trị nhỏ nhất là 1) và giá trị lớn nhất của phạm vi kéo trượt (Mặc định thanh kéo trượt có giá trị lớn nhất là 10)

Bước nhảy: Giá trị sẽ được tăng dần đều trong quá trình di chuyển trong vùng (mặc định sẽ là 1)

Thiết lập nhãn: Thiết lập nhãn hiển thị tại 3 khoảng: Trái, giữa, phải

Tùy chỉnh câu hỏi kéo trượt

 

Báo cáo

Các câu hỏi kéo trượt đơn đưa ra báo cáo dạng Biểu đồ phân bố với một bảng bao gồm một giá trị trung bình

Báo cáo câu hỏi kéo trượt

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel và được hiển thị trong một cột đơn của bảng tính. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...