Câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống     Tải PDF

Câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống là một câu hỏi lựa chọn đơn với các tùy chọn trả lời được hiển thị trong một danh sách thả xuống.

Câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống

Khi nào sử dụng

Sử dụng câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống để hỏi những người thực hiện khảo sát chọn một lựa chọn từ một danh sách dài. Ví dụ, sử dụng loại câu hỏi này để hỏi các câu lạc bộ yêu thích. Bạn nên hạn chế số lượng tùy chọn cho loại câu hỏi này vì số lượng tùy chọn quá lớn sẽ gây khó khăn cho người thực hiện khảo sát lựa chọn cũng như gây ra một số vấn đề trong việc tạo báo cáo.

Báo cáo

Câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống đưa ra báo cáo dạng biểu đồ tròn kèm theo một bảng thống kê về đếm số lần lựa chọn và tỷ lệ phần trăm cho mỗi tùy chọn trả lời.

Bảo cáo câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel và được hiển thị trong một cột đơn của bảng tính. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...