Câu hỏi phân loại dạng kéo thả     Tải PDF

Các câu hỏi phân loại dạng kéo thả cho phép những người thực hiện khảo sát phân loại một danh sách các mục bằng việc kéo và thả mỗi mục theo thứ tự ưu tiên.

Câu hỏi phân loại kéo thả

Khi nào sử dụng

Sử dụng các câu hỏi phân loại kéo thả như một cách tương tác để hỏi những người thực hiện khảo sát phân loại thứ tự một danh sách các mục từ đầu tiên đến cuối cùng.

Báo cáo

Các câu hỏi phân loại kéo thả đưa ra báo cáo dưới dạng bảng với tổng trọng số và toàn bộ phân loại. Các mục sẽ hiển thị trong toàn bộ thứ tự phân loại.

Báo cáo câu hỏi phân loại dạng kéo thả

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel, mỗi cặp hàng và cột được hiển thị trên tiêu đề cột. Giá trị tương ứng với số ngôi sao được đánh giá được báo cáo trong các ô. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...