Câu hỏi phân loại dạng lưới     Tải PDF

Câu hỏi phân loại dạng lưới cho phép những người thực hiện khảo sát phân loại một danh sách các mục bằng cách chọn thứ hạng số của chúng từ một bảng các nút lựa chọn. Trong đó, mỗi cột được giới hạn một lựa chọn trên mỗi hàng.

Câu hỏi phân loại dạng lưới

Khi nào sử dụng

Sử dụng câu hỏi phân loại dạng lưới cho phép người thực hiện phản hồi phân loại các mục từ đầu tiên đến cuối cùng.

Báo cáo

Các câu hỏi phân loại kéo thả đưa ra báo cáo dưới dạng bảng với tổng trọng số và toàn bộ phân loại. Các mục sẽ hiển thị trong toàn bộ thứ tự phân loại.

Báo cáo câu hỏi phân loại dạng lưới

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel, mỗi cặp hàng và cột được hiển thị trên tiêu đề cột. Giá trị tương ứng với số ngôi sao được đánh giá được báo cáo trong các ô. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...