Câu hỏi văn bản nhiều dòng

Câu hỏi văn bản nhiều dòng là một ô nhập trong đó người khảo sát có thể viết được nội dung dài trên nhiều dòng.

Câu hỏi văn bản nhiều dòng

Khi nào sử dụng

Sử dụng câu hỏi văn bản nhiều dòng để thu thập một đoạn văn hoặc nhiều văn bản. Ví dụ, hỏi người thực hiện khảo sát để cung cấp thêm mong muốn của họ cho sản phẩm tiếp theo của bạn.

Báo cáo

Câu hỏi văn bản nhiều dòng thường sẽ được báo cáo mặc định dạng Phụ lục

Báo cáo câu hỏi văn bản nhiều dòng

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel và được hiển thị trong một cột đơn của bảng tính. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...