Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang

Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang của KsvPro cho phép bạn thiết kế khảo sát mà các trang xuất hiện ngẫu nhiên.

Cách để tạo Đảo ngẫu nhiên trang:

  1. Tạo các trang cho khảo sát của bạn và thêm các câu hỏi cho chúng.
  2. Khi bạn đã kết thúc việc thêm các câu hỏi, nhấp chọn Thiết lập trang ở phía trên bên phải của một trang bất kỳ.
  3. Hộp thoại xuất hiện, chọn Đảo vị trí trang
  4. Tích chọn vào hộp kiểm để xác thực
  5. Chọn Xác thực thiết lập

Một số hạn chế:

Nếu bạn sử dụng chức năng Đảo vị trí trang thì các chức năng Skip logic sẽ không có hiệu lực:

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Thiết lập mật khẩu cho khảo sát

Khảo sát của bạn được thiết kế chỉ để thu thập thông tin phản hồi từ...

Thiết lập thông báo phản hồi

Thiết lập thông báo phản hồi giúp bạn quản lý được tần suất cũng như số...

Thiết lập tùy chỉnh các thông báo

Thông tin về Thiết lập tùy chỉnh các thông báo đang được cập nhật

Skip logic trang

Skip logic trang cho phép bạn chuyển từ trang này đến các trang khác theo chiều...

Thiết lập danh sách mã truy cập

KsvPro hỗ trợ bạn tạo một danh sách các mã truy cập để chỉ những người...