Lịch sử khảo sát thông qua email

Sau khi bạn đã gửi lời mời khảo sát thông qua 1 chiến dịch E-mail. KsvPro cho phép bạn theo dõi lịch sử và thống kê chi tiết về các thông tin chiến dịch E-mail của bạn cũng như các hoạt động của mỗi người được bạn mời thực hiện khảo sát.

Để xem thông tin chi tiết về lời mời khảo sát của bạn, trong phần chia sẻ bằng Email, nhấp chọn Lịch sử, một cửa sổ hiện ra như hình bên dưới:

Lịch sử chia sẻ khảo sát bằng một chiến dịch email

Phần Lịch sử thống kê chi tiết về lời mời khảo sát thông qua Email của bạn:

  • Các thông tin chi tiết về bạn
  • Các thông tin thiết lập lời mời khảo sát
  • Thay đổi thiết lập nhắc nhở người thực hiện khảo sát
  • Xem chi tiết thống kê chi tiết về trạng thái hoạt động của những người được bạn mời thực hiện khảo sát

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Gửi khảo sát thông qua email

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Với KsvPro bạn...

Thống kê khảo sát

Thông tin về Thống kê khảo sát đang được cập nhật

Chia sẻ lên mạng xã hội

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Ngoài việc chia...

Chia sẻ thông qua mã QR

Bạn có thể xuất khảo sát ra mã QR để chia sẻ hoặc in ra các poster, quảng cáo.

Nhúng khảo sát lên website

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Với KsvPro bạn...

In khảo sát ra giấy

Không chỉ là khảo sát online, bạn hoàn toàn có thể in khảo sát ra giấy để...