Mua tài khoản nhiều người dùng

Gói Enterprise của KsvPro cho phép bạn cua nhiều tài khoản Ksvpro cho tổ chức của bạn trong khi chỉ phải thanh toán một hóa đơn.

Mỗi nhóm Enterprise có một tài khoản Admin chính để cho phép quản lý người dùng cũng như gán các quyền truy cập cho họ.

Tìm hiểu thêm về Enterprise KsvPro.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Vòng quanh KsvPro

Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để bắt đầu...

Thêm một câu hỏi

Bắt đầu bằng việc nhấp vào nút Tạo khảo sát từ trang chủ tài...

Các loại câu hỏi khảo sát

Để thêm một câu hỏi, trong phần Tạo câu hỏi, nhấp trái chuột hoặc Kéo và...

Thêm hoặc loại bỏ trang

Để thêm một trang, rất đơn giản tại phần tạo câu hỏi khảo sát nhấp vào...

Trang cảm ơn & thông báo khác là gì?

Khi người thực hiện khảo sát hoàn thành các câu hỏi, một trang cảm ơn sẽ...

Hiểu về câu hỏi logic

Bạn có thể sử dụng Skip Logic để điều hướng những người phản hồi chuyển...