Skip Logic câu hỏi

Skip logic câu hỏi cho phép bạn chuyển người phản hồi tới một câu hỏi hoặc trang tương lai trong khảo sát dựa trên câu trả lời của họ từ một câu hỏi đóng trước đó.

Các loại câu hỏi

Bạn có thể áp dụng Skip logic câu hỏi cho các loại câu hỏi đóng sau:

 • Một lựa chọn (radio)
 • Một lựa chọn từ danh sách thả xuống (dropdown)

Thêm logic

Để thêm Skip logic câu hỏi:

 1. Trong phần thiết kế câu hỏi, chọn câu hỏi bạn muốn thiết lập logic
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì để mở hộp thoại tùy chỉnh câu hỏi
 3. Nhấp chọn Xử lý logic (Chuyển hướng câu hỏi)
 4. Ứng với mỗi tùy chọn trả lời, chọn trang bạn muốn chuyển người phản hồi đến trang đó. Chọn một hoặc nhiều trang bạn muốn bỏ qua nếu không muốn những trang đó thu thập thông tin người phản hồi.
 5. Nhấp Lưu thiết lập

Kiểm tra logic! Bạn có thể vào phần Xem trước ở menu trên cùng để chạy thử khảo sát và kiểm tra xem các thiết lập logic đã hoạt động đúng mong muốn của bạn chưa.

Chi tiết

 • Skip logic sẽ hoạt động khi một người phản hồi nhấp chuột vào nút Tiếp tục.
 • Trong trường hợp bạn thiết lập cả Skip logic trang và Skip logic câu hỏi thì Skip logic trang sẽ được ghi đè (có hiệu lực), Skip logic câu hỏi sẽ không có hiệu lực.
 • Bạn chỉ nên di chuyển những người phản hồi tiến về phía trước của khảo sát-nếu bạn chuyển người phản hồi ngược lại, nó có thể tạo ra một vòng lặp vô tận và ngăn chặn họ hoàn thành khảo sát.
 • Bạn chỉ nên áp dụng logic cho một câu hỏi trên một trang vì khảo sát không thể chuyển người phản hồi đến hai nơi, nó sẽ chuyển người người phản hồi thông qua con đường logic của câu hỏi đầu tiên trên trang.
 • Chúng tôi gợi ý nên đặt câu hỏi có áp dụng Skip logic ở phần cuối của một trang. Điều này sẽ giúp bạn nhớ các câu hỏi có logic được áp dụng và duy trì trải nghiệm liên quan cho người phản hồi.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Yêu cầu trả lời

Một dấu sao (*) màu đỏ sẽ hiển thị ở cuối mỗi câu hỏi khảo...

Ẩn dữ liệu

Thiết lập Ẩn dữ liệu trong trường hợp câu hỏi khảo sát của bạn...

Độ rộng ô nhập

Thiết lập tùy chọn này để tạo ra bố cục ô nhập hợp lý hơn, đẹp mắt...

Giới hạn Min/Max

Sử dụng giới hạn MIN/MAX khi bạn muốn giới hạn dữ liệu đầu vào....

Giá trị khởi tạo

Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tạo một giá trị mặc định cho câu trả...

Thêm Ý kiến khác

Ý kiến khác là một tính năng rất phổ biến trong các cuộc khảo sát,...