Sử dụng các luật để tạo báo cáo tùy chỉnh

Khi phân tích kết quả khảo sát, sử dụng các luật để tạo ra các khung nhìn dữ liệu của bạn để bạn có thể chia sẻ.

Để tạo một báo cáo tùy chỉnh:

1. Áp dụng luật cho dữ liệu của bạn.

Làm nổi bật các phần của kết quả khảo sát bằng cách sử dụng các luật:

• Lọc - Tập trung vào một tập hợp con đặc biệt của dữ liệu của bạn dựa trên các tiêu chí nhất định, giống như câu hỏi và trả lời, siêu dữ liệu của người phản hồi, hoặc nhóm hoặc bộ phận.

• Ẩn/Hiện - Chỉ hiển thị/hoặc ẩn các kết quả từ một số câu hỏi của cuộc khảo sát.

2. Lưu một khung nhìn đã tạo.

Các khung nhìn cho phép bạn lưu một sự kết hợp đặc biệt của các Luật này. Để lưu một khung nhìn, chọn Các báo cáo đã lưu, nhập têu đề cho khung nhìn muốn lưu sau đó nhấp chọn nút Lưu mới.

3. Tùy chỉnh các biểu đồ của bạn.

Bạn có thể tạo biểu đồ tùy chỉnh để hoàn thiện cách nhìn và cảm nhận của dữ liệu của bạn trước khi chia sẻ.

4. Chia sẻ dữ liệu của bạn.

Nhấp Chia sẻ báo cáo và chọn Chia sẻ. Hệ thống sẽ tạo ra một liên kết để bạn có thể chia sẻ kết quả cuộc khảo sát trực tuyến của bạn. Màn hình hiển thị của các biểu đồ tùy chỉnh của bạn được lưu, trong khi cập nhật dữ liệu trong thời gian thực khi bạn thu thập các phản hồi.

Nếu bạn đang thực hiện thu thập các phản hồi và muốn phân phối báo cáo offline, bạn cũng có thể xuất kết quả khảo sát.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Xuất các kết quả khảo sát

Với một gói dịch vụ mất phí, bạn có thể xuất dữ liệu khảo sát để...

Tùy chỉnh biểu đồ và bảng dữ liệu

Biểu đồ và bảng dữ liệu được tạo ra tự động cho tất cả các câu hỏi...

Xuất PDF

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như là...

Xuất XLS (Excel)

Với một gói mất phí, bạn có thể xuất kết quả khảo sát của bạn như một...

Xuất biểu đồ

Bạn có thể xuất các biểu đồ tùy chỉnh của bạn và sử dụng chúng trong các...

Kết hợp hoặc Ẩn các lựa chọn trả lời

Bạn có thể kết hợp hoặc ẩn các lựa chọn trả lời trong một biểu đồ cho...