Sửa, Xóa phản hồi

Trong bảng liệt kê danh sách các phản hồi, bạn có thể sửa hoặc xóa các phản hồi nếu các phản hồi đó không đáp ứng đúng nhu cầu mong muốn của bạn.

Xóa phản hồi khảo sát

Để xóa các phản hồi, tại bảng thống kê danh sách các phản hồi, nhấp vào biểu tượng dấu (x) màu đỏ của phản hồi bạn muốn xóa để xóa phản hồi đó. Bạn cũng có thể xóa một tập các phản hồi bằng cách tích chọn vào ô checkbox của các phản hồi muốn xóa và nhấp vào nút Xóa phản hồi đã chọn. Để xóa hết phản hồi, nhấp vào nút Xóa hết.

Xóa phản hồi khảo sát

 

Sửa phản hồi khảo sát

Để sửa phản hồi khảo sát, nhấp chuột vào mã ID của khảo sát bạn muốn sửa, cửa sổ popup xuất hiện như hình dưới đây:

Sửa phản hồi khảo sát 

Bảng popup xuất hiện liệt kê toàn bộ câu hỏi và phương án trả lời cho mỗi câu hỏi trong khảo sát của bạn. Để sửa phương án trả lời nào, bạn nhấp chuột vào biểu tượng bút chì bên phải của câu hỏi đó. Một cửa sổ xuất hiện để bạn sửa phương án trả lời.

Ví dụ hình dưới đây, trong câu hỏi 4: Tính hiệu quả của quá trình giảng dạy ngoài chuyên ngành chính của bạn tại trường Cơ điện Hà Nội như thế nào? người phản hồi lựa chọn Bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào biểu tượng bút chì để mở nội dung câu hỏi và tích chọn vào lựa chọn "Rất hiệu quả" để thay thế cho tùy chọn Bình thường.

Thay đổi giá trị phản hôi

Sau khi thay đổi phương án trả lời, nhấp vào nút Hoàn thành. Một thông báo chỉnh sửa thành công. Nhấp vào nút đóng để tắt của sổ popup. Bây giờ, phương án trả lời Bình thường đã được sửa thành Rất hiệu quả.

Sửa phản hồi khảo sát thành công

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Tổng quan kết quả khảo sát

Sau khi phân bố khảo sát của bạn trên các phương thức khác nhau. Giờ là thời...

Bản đồ phản hồi

Bản đồ phản hồi là vùng thống kê, mô tả dữ liệu thu thập phản hồi khảo...

Khám phá câu hỏi

Ứng với mỗi câu phản hồi khảo sát bạn hoàn toàn kiểm soát được nội dung,...

Xuất dữ liệu phản hồi

Tại phần Khám phá dữ liệu phản hồi, bạn hoàn toàn có thể xuất dữ liệu...