Tạo bình chọn

Bình chọn hay Thăm dò ý kiến là một cách tương tác và nhanh để hỏi một câu hỏi duy nhất của khách truy cập trang web của bạn. Bạn cũng có thể chọn hiển thị kết quả thời gian thực cho những người thực hiện bình chọn!

Tạo bình chọn

Tôi có thể hỏi những loại câu hỏi nào?

Có 2 loại câu hỏi bạn có thể sử dụng với Bình chọn:

  • Câu hỏi một lựa chọn
  • Câu hỏi ảnh một lựa chọn

Tạo một bình chọn

  1. Ngoài trang chủ tài khoản của bạn, nhấp chọn nút Tạo bình chọn.
  2. Trang Tạo bình chọn xuất hiện, nhập nội dung tiêu đề bình chọn và lựa chọn loại câu hỏi cho bình chọn (dạng văn bản hoặc dạng ảnh), sau đó nhấp vào nút Đồng ý
  3. Trang thiết lập bình chọn xuất hiện, nhấp nút Sửa để thêm các tùy chọn trả lời.

Tùy chỉnh giao diện

Để thay đổi giao diện bình chọn: màu nền, kiểu chữ, độ rộng,... bạn vào phần Xem trước và thiết lập các tùy chọn bên phía phải màn hình sau đó nhấp vào nút Lưu thiết lập

Chia sẻ bình chọn

Khi bình chọn của bạn được tạo, bạn có thể nhúng lên website, tạo mã QR hoặc chia sẻ lên mạng xã hội. Để thực hiện điều này, nhấp chọn Chia sẻ và chọn phương thức chia sẻ bạn muốn.

Hiển thị kết quả

Các kết quả thời gian thực là một trong số các chức năng giúp bình chọn tương tác và hấp dẫn.

Kết quả bình chọn

Ngăn ngừa trùng lặp

Vời bình chọn, đôi khi bạn có thể muốn hạn chế những phản hồi trùng lặp để bảo vệ giá trị của bình chọn. Bạn có thể thiết lập bảo vệ trùng lặp bình chọn của bạn bằng cách chọn phần Thiết lập.

Trong phần thiết lập, bạn có thể ngăn ngừa trùng lặp bằng cách chọn Không cho phép phản hồi từ một địa chỉ IP.

Xem video hướng dẫn

Bình chọn trực tuyến

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Tạo khảo sát trống

Khảo sát trống là khảo sát khi bạn tạo ra không có bất kỳ một câu...

Tạo khảo sát mẫu

Khảo sát mẫu là khảo sát đã có sẵn các câu hỏi khảo sát được...

Tạo khảo sát từ tập tin Word

Trong KsvPro, bạn có thể tạo khảo sát bằng cách biên soạn trước các...